fbpx

Rachel (Bijbelse naam)

Bijbelse naam Rachel
Deel deze post:
Lees ook:

Rachel is een meisjesnaam die voorkomt in de Bijbel. Ontdek hier de betekenis, vindplaats en achtergronden bij de Bijbelse naam Rachel.

Betekenis Rachel

Rachel betekent ooi, moederschaap. Heel de geschiedenis en de leefwereld van Rachel’s familie is erin uitgedrukt. Vader Laban geeft zijn dochters namen die direct verband houden met zijn bedrijf: schaap en koe (Lea). Misschien spreekt hij er zijn hoop op voorspoed en een groot nageslacht uit.

Achtergrond Rachel

Als rondtrekkende herders waren zijn voorouders in Paddan-Aram terechtgekomen. Abraham trok als herdersvorst verder naar het Beloofde Land. En vandaar keert zijn kleinzoon Jakob terug naar de familie om er zijn vrouw te vinden. En hij vindt haar bij de bron die het ontmoetingspunt is van de omgeving. Daar komen de herders met hun kudden en daar komt ook een herderin met haar kudde. Zij is niet alleen Jakobs nichtje, ze is ook nog eens ‘schoon van gedaante en schoon van aangezicht’.

Wrang is het dan dat Rachel zelf lange tijd kinderloos blijft en in het kraambed sterft als zij van haar tweede zoon bevalt.

Rachels aanblik brengt Jakob tot grote daden. De loodzware steen die de put bedekt, wentelt hij opzij en hij drenkt de schapen van Laban, die onder Rachels hoede zijn. Om Rachel zal Jakob Laban dienen, uiteindelijk veertien jaar lang. En dan dient hij hem nog eens zes jaar om zijn kudde. En al die tijd hebben Labans ooien en geiten niet misdragen (Genesis 31:38).

Wrang is het dan dat Rachel zelf lange tijd kinderloos blijft en in het kraambed sterft als zij van haar tweede zoon bevalt. Ze wordt begraven “aan de weg naar Efrath, dat is Bethlehem” (Genesis 35:19), een plaats die altijd in herinnering blijft: “Er is een stem gehoord in Rama” (Jeremia 31:15). “Rachel weent over haar kinderen” (Mattheüs 2:16-18).

Vindplaats Rachel

De profeet Jesaja ten slotte spreekt over een ‘schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders’, een rachel (Jesaja 53:7). Of hij hierbij ook aan de aartsmoeder gedacht heeft? Dat is waarschijnlijk wat ver gezocht. Wel is dit, naast de teksten die hiervoor al zijn aangehaald, de enige Bijbelplaats waar dit woord wordt gebruikt. Zou het dan misschien toch een poëtische verwijzing naar de oorsprong van Israël kunnen zijn?

Meer Bijbelse namen

Nu weet je alles over de Bijbelse naam Rachel. Ontdek hier meer Bijbelse namen.