Rebekka / Rebecca (Bijbelse naam)

Bijbelse naam Rebecca
Geschreven door:
Deel deze post:
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter
Lees ook:

Rebekka is een meisjesnaam die voorkomt in de Bijbel. Ontdek hier de betekenis, vindplaats en achtergronden bij de Bijbelse naam Rebekka.

Betekenis Rebekka

In het Hebreeuws luidt de naam Rivka. Voor haar naam zijn verschillende verklaringen gegeven. Sommige uitleggers brengen de naam in verband met het woord bakar: ‘koe’. Dan moet weliswaar de letter ‘r’ verhuizen, maar dat is niet onoverkomelijk; dat gebeurt soms. In de taalkunde heet dat metathesis. In de familie is de naam ‘koe’ ook niet zo vreemd. Rachel betekent ‘schaap’ en Lea ook ‘koe’. Dat zijn haar nichtjes.

Een andere verklaring zegt dat de naam is afgeleid van een Arabisch woord kirba, en dat betekent ‘waterzak’. In de context van het verhaal is ook dat denkbaar: water is een eerste levensbehoefte voor mens en dier.

Een laatste uitleg ziet een verband met het Aramese woord Ribka, dat in de Talmoed voorkomt. Het betekent ‘vetmesting’, maar het is afgeleid van het werkwoord vastbinden. Je zou dus ook kunnen zeggen: de boeiende. Dat is wel de meest charmante verklaring. Boeiend is Rebekka in ieder geval, en zeker ook vasthoudend, zoals blijkt uit de rol die ze speelt in het leven van haar zoon Jakob.

Achtergrond en vindplaats Rebekka

Rebekka was de vrouw van Izak. Vader Abraham had zijn knecht Eliëzer naar zijn familie gestuurd om daar een vrouw voor zijn te vinden. Zo komt Eliëzer in Haran, de stad van Nahor, terecht in het Tweestromenland – ergens in Noord-Irak.

Rebekka komt hij tegen bij de waterput. Hij weet dat zij het meisje is dat door God is aangewezen. Want ze geeft hem en zijn kamelen te drinken, zoals hij dat als teken van God gevraagd had.

Dan ontmoet hij ook haar vader Betuël en haar broer Laban. Welbewust stemt Rebekka er dan mee in om met hem mee te gaan om aan Izak uitgehuwelijkt te worden.

Boeiend is ook haar relatie met Izak. Als ze hem voor het eerst ziet, uit de verte, dan staat ze, bedekt met haar sluier, meteen naast haar kameel om hem op te wachten. En Izak brengt haar in de tent van zijn moeder Sara en hij krijgt haar lief, vertelt de Bijbel. Na de dood van zijn moeder vindt Izak door Rebekka levensvreugde terug.

Maar er is ook verdriet. Lang is ze onvruchtbaar. Als ze dan in verwachting is van een tweeling, ‘stoten de kinderen in haar binnenste tegen elkaar’. De oudste zal de jongste dienen.

Meer Bijbelse namen

Nu weet je alles over de Bijbelse naam Rebekka. Ontdek hier meer Bijbelse namen.

Isreality.