fbpx

Ruth (Bijbelse naam)

Bijbelse naam Ruth
Deel deze post:
Lees ook:

Ruth is een meisjesnaam die voorkomt in de Bijbel. Ontdek hier de betekenis, vindplaats en achtergronden bij de Bijbelse naam Ruth.

Betekenis Ruth

Ruth betekent ‘vriendschap’ of ‘vriendin’. En de Bijbelse Ruth doet haar naam eer aan. Het Bijbelboek Ruth vertelt hoe zij als heidense vrouw de overgrootmoeder van koning David en dus één van de stammoeders van de Messias wordt. In het Nieuwe Testament is zij een van de vier vrouwen die in het geslachtsregister van de Heere Jezus genoemd worden.

Ruth kwam uit Moab. Hoe kwam ze dan in Israël?

Achtergrond Ruth

Het was in de tijd van de richteren, vertelt de Bijbel, er was hongersnood. Daarom zocht het gezin van Elimelech en Naomi uit Bethlehem (‘dat betekent Broodhuis’) in Juda zijn toevlucht in Moab, over de Jordaan. De twee zoons, Machlon en Kiljon trouwen met Moabitische meisjes: Orpa en Ruth. Maar zowel vader Elimelech als de twee zoons (van wie de namen trouwens allebei de associatie met woorden voor ‘ziekte’ oproepen) sterven in Moab.

Moeder Naomi (haar naam betekent ‘liefelijk’) blijft met haar schoondochters kinderloos achter en besluit terug te keren naar Israël. Orpa blijft in Moab, maar Ruth gaat, ondanks aandringen van Naomi om ook in haar vaderland te blijven, met Naomi mee: “Want waar gij zult heengaan, zal ik heengaan, en waar gij zult vernachten, zal ik vernachten: uw volk is mijn volk en uw God is mijn God.” Daarmee blijft ze niet alleen trouw aan Naomi, maar sluit ze zich ook helemaal bij Naomi’s volk en Naomi’s God aan. Zo is zij een voorbeeld voor al degenen die zich bekeren tot de God van Israël.

Prachtig wordt verteld hoe Ruth dan in Bethlehem terechtkomt bij Boaz, een familielid van Naomi, vrijmoedig toenadering zoekt en uiteindelijk met hem trouwt. Uit hun huwelijk wordt Obed geboren, de grootvader van David. Het vorstelijke einde wordt weerspiegeld in de verheven stijl waarin het verhaal wordt verteld en de hoffelijke wijze waarop de hoofdpersonen elkaar toespreken.

Vindplaats Ruth

Het boek Ruth of, zoals het in het Hebreeuws heet: megillat Ruth (de rol van Ruth), wordt in de synagoge op het Wekenfeest gelezen. Dit feest, zeven weken na Pasen, viert de graanoogst (Ruth 1:22) en de openbaring van de Thora op de Sinaï.

Het idyllische verhaal van Ruth dat zich in de oogsttijd afspeelt, past helemaal in de setting van het feest. Maar het is ook het verhaal van een vrouw die Gods verbond met Israël binnentreedt, zoals Israël bij de Sinaï het verbond met God aanging. Daarom wordt het op het Wekenfeest gelezen.

Meer Bijbelse namen

Nu weet je alles over de Bijbelse naam Ruth. Ontdek hier meer Bijbelse namen.