fbpx

10 redenen om Israël te steunen

0401-vrouwen-samaria
Deel deze post:
Lees ook:

Waarom ik Israël steun? Ik geef je 10 redenen! 

1. Omdat God een eeuwigdurend verbond met het Joodse volk heeft gesloten

Hij denkt aan Zijn verbond voor eeuwig, aan de belofte die Hij gedaan heeft, tot in duizend generaties, aan het verbond dat Hij met Abraham gesloten heeft, en Zijn eed aan Izak. Voor Jakob heeft Hij het vastgesteld als een verordening, voor Israël als een eeuwig verbond, door te zeggen: Ik zal u het land Kanaän geven, het gebied dat uw erfelijk bezit is
– Psalmen 105:8-11

2. Omdat God altijd van Israël zal blijven houden

Zo zegt de HEERE: Als de hemel hierboven ooit opgemeten zou kunnen worden en de fundamenten van de aarde beneden onderzocht zouden kunnen worden, dan zou Ik Israël verwerpen, om alles wat zij gedaan hebben, spreekt de Heere
– Jeremia 31:37

3. Omdat Israël ons geestelijk enorm gezegend heeft

Voor de joden geldt de aanneming tot kinderen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de beloften. Tot hen behoren de vaderen, en uit hen is de Messias voortgekomen. Als wij aan Israëls geestelijke weldaden deel gekregen hebben, zijn wij verplicht hen materieel te dienen
– Romeinen 9:4,5; 15:27

4. Omdat we profetieën over Israël zien uitkomen

Hij Die Israël verstrooid heeft, zal het weer bijeenbrengen
– Jeremia 31:10

Zou een land geboren kunnen worden op één dag? Maar Sion heeft nauwelijks weeën gekregen, of zij heeft haar zonen al gebaard
– Jeremia 31:8

Hierna zal Ik terugkeren en de vervallen hut van David weer opbouwen, en wat daarvan is afgebroken, weer opbouwen en Ik zal hem weer oprichten
– Handelingen 15:16

5. Omdat redding vanuit de Joden komt

De zaligheid is uit de Joden
– Johannes 4:22

6. Omdat je zelf gezegend wordt als je het doet

Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken; en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden
– Genesis 12:3

7. Omdat er nog veel onvervulde beloftes op Israël liggen

Heere, zult U in deze tijd voor Israël het Koninkrijk weer herstellen?
– Handelingen 1:6

8. Omdat het Joodse volk blind is voor de Messias vanwege ons

God heeft hun een geest van diepe slaap gegeven, ogen om niet te zien en oren om niet te horen, tot op de dag van heden. Door hun val echter is de zaligheid tot de heidenen gekomen
– Romeinen 11:8-11

9. Omdat christenen het Joodse volk de afgelopen 2000 jaar genoeg leed hebben aangedaan

Tegen de heidenen zeg ik: beroem u niet tegenover de takken. Bedenk: U draagt de wortel niet, maar de wortel u
– Romeinen 11:13-18

10. Omdat Israël voor de zoveelste keer steeds meer en meer alleen staat

De volken beraadslagen tegen Uw beschermelingen. Kom, zeggen ze, laten we hen uitroeien, zodat zij geen volk meer zijn en aan de naam van Israël niet meer gedacht wordt
– Psalmen 83:4

Foto: Flash90