fbpx

|BLOG| 6 redenen waarom Israëlische bedrijven succesvol zijn

Deel deze post:
Lees ook:

Waar denk je aan bij het horen van het woord Israël? Aan het turbulente verleden vol conflicten en geweld? Of meer aan het Heilige Land? In ieder geval vast niet direct aan de technische ontwikkelingen in Israël. Toch is dat vandaag de realiteit in het land van de Bijbel.    

De vele Israëlische startup companies zijn de sleutel tot dit succes. Kenmerkend hierbij is de verhouding tussen het aantal inwoners en de hoeveelheid startups. Er is namelijk geen ander land waar relatief zo veel mensen hun eigen bedrijf opstarten als in Israël. Men spreekt ook wel over de tweede Silicon Valley: de Silicon Wadi.

De vraag is natuurlijk hoe een land van slechts 68 jaar zo’n ontwikkeling heeft kunnen doormaken. In deze blog laat ik je zien wat hieraan heeft bijgedragen.

1. Leger

Vanaf de Israëlische onafhankelijkheid in 1948 tot aan de Zesdaagse Oorlog in 1967 is het Israëlisch leger (IDF) afhankelijk geweest van militaire uitrustingen uit onder andere Frankrijk. De banden tussen de Fransen en Israëli’s kwam onder druk te staan tijdens de oorlog in 1967. Daardoor was het Israëlische leger aangewezen op een andere leverancier.

Vanaf dat moment werden Amerikaanse wapens geïmporteerd. In Israël werden deze wapens vervolgens verbeterd. Zo werd er een begin gemaakt voor een nieuwe industriële sector. Om een krachtig en geavanceerd leger te krijgen, is Israël zich steeds meer gaan richten op technische leger-innovaties. Onderzoek en ontwikkelingen bereidden zich uit waardoor militaire technologieën steeds meer een weg vonden in commerciële producten.

2. Dienstplicht

Niet alleen de kennis van de IDF levert een bijdrage aan het technologische succes. Ook de militaire dienstplicht in Israël is daar een belangrijk onderdeel van. Zowel mannen als vrouwen kunnen pas studeren nadat ze het leger hebben gediend. Tijdens hun militaire periode raken Israëli’s niet alleen vertrouwd met geavanceerde apparaten, ze ontwikkelen ook een mentaliteit die zeer geschikt is voor het ondernemerschap. Op jonge leeftijd leren militairen verantwoordelijk te handelen, hoe een team aan kan worden gestuurd en hoe bevelen moeten worden opgevolgd. Deze vaardigheden zijn gunstig bij het opzetten van een eigen bedrijf. Na de dienstplicht kan een Israëli dus goed functioneren binnen een team, wat belangrijk is voor het opzetten van een bedrijf.

Na de dienstplicht kan een Israëli dus goed functioneren binnen een team, wat belangrijk is voor het opzetten van een bedrijf.

3. Migratie

Alija (het terugkeren van Joden naar het Joodse land) brengt Joden uit verschillende achtergronden bij elkaar. Sinds de onafhankelijkheid van de staat zijn meer dan 3 miljoen Joden naar Israël gekomen. Bij aankomst moesten velen van hen een compleet nieuw leven opbouwen. Als je niks te verliezen hebt durf je risico’s te nemen die tot succes kunnen leiden. Een voorbeeld hiervan is het starten van een eigen bedrijf.

Bijkomend voordeel is dat de immigranten kennis meenemen. De combinatie van kennis uit verschillende werelddelen kan gebruikt worden binnen een startup. Om een succesvol bedrijf te leiden kan een ondernemer het bedrijf afstellen op de diversiteit van de werknemers. Een bedrijf wordt daardoor flexibel waarmee de focus geheel op de klant kan worden gericht.

4. Joodse traditie

Een andere verklaring van het succes is te vinden in de eeuwenoude Joodse traditie. Eén van de mitswot (godsdienstige plichten) is Tikoen Olam. Centraal hierbij staat het streven naar het verbeteren van de wereld. Dat streven wordt drie maal per dag uitgesproken bij het Aleinu leShabeach-gebed.

Het kan gaan om het verbeteren van het milieu met nieuwe technische uitvindingen, het ontwikkelen van medicijnen tegen ziekten of het bestrijden van een droog klimaat. Het is dus een breed begrip dat zijn effect kan hebben op de samenleving.

Als je chutzpah hebt, dan tackle je problemen die buiten je bereik lijken te liggen. Je streeft naar het onmogelijke om zo de wereld te verbeteren.

5. Brutaliteit

Een ander cultureel aspect heeft te maken met een populair woord: chutzpah. Het is Hebreeuws voor iets als lef, durf of brutaliteit. Het klinkt als een negatief woord, maar het vormt een belangrijk onderdeel van het Israëlische leven. Het woord beschrijft de moed om de grenzen op te zoeken, iets wat al vele generaties kenmerkend is voor het Joodse gedachtegoed. Als je chutzpah hebt, dan tackle je problemen die buiten je bereik lijken te liggen. Je streeft naar het onmogelijke om zo de wereld te verbeteren.

6. Subsidies

Natuurlijk zal het succes van Silicon Wadi nooit zo groot zijn geweest zonder steun van de Israëlische overheid. Ook de regering zag in dat militaire technieken zeer geschikt zijn voor commerciële producten. Door strategisch subsidies te verstrekken is het aantal onderzoeken van verschillende instituten toegenomen. Deze subsidies hebben er toe geleid dat het land een goede reputatie heeft opgebouwd als het op innovaties aankomt. Verschillende internationale bedrijven zien potentie in de Joodse staat en zijn daardoor bereid om te investeren.

Conclusie

Hoewel er natuurlijk ook startups zonder succes zijn, zijn er genoeg ondernemers met grote resultaten geweest. Doordat de succesvolle bedrijven voldoende compensatie bieden, blijft de potentie in Israël aanlokkelijk.

Israël is dus een perfecte plaats voor een startup. Innovaties op militair gebied hebben geleid tot hoogstaande producten voor de commerciële markt. De militaire dienstplicht zorgt voor belangrijke vaardigheden voor ondernemers. Als gevolg van de migratie blijven bedrijven dynamisch door de diversiteit van zowel de werknemer als de klant. Door steun van de overheid en de opgebouwde reputatie van het land, worden risico’s genomen die tot successen leiden. Bovendien hebben de Israëli’s hun eigen belangrijke motto: chutzpah!