Dit zijn de mogelijke oplossingen voor het Israëlisch-Palestijns conflict

Conflict Israel Palestijnen oplossingen
Geschreven door:
Deel deze post:
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter
Lees ook:

Nu er ook buiten Israël steeds meer wordt getwijfeld aan de mogelijkheid van een tweestatenoplossing, lijken andere oplossingen ineens niet zo gek meer. Wat is er mogelijk?

In januari van dit jaar organiseerde de vertrekkend president van Frankrijk François Hollande een internationale conferentie. 70 ministers van Buitenlandse Zaken zaten een weekend bij elkaar. De uitslag? ‘Israël en Palestina moeten vasthouden aan twee staten’. Waarom benadrukken ze dit? De tweestatenoplossing is toch al vanaf het begin de enige besproken oplossing geweest? Dat klopt, maar dit begint te veranderen. In Israël (bleek uit polls) zagen ze de tweestatenoplossing al langer als onmogelijk, maar nu wordt het ook buiten Israël steeds vaker uitgesproken.

Al 80 jaar geen succes

Het dromen van andere oplossingen begon pas echt toen de Amerikaanse president Donald Trump zei de tweestatenoplossing niet als heilig te zien. Dit alles met een goede reden: de tweestatenoplossing is al vanaf 1937 het enige idee voor vrede, maar nog steeds zonder succes. De Arabieren wijzen al tachtig jaar de tweestatenoplossing af. Dan is ondertussen toch wel het moment aangebroken om onder ogen te zien dat het blijkbaar trekken aan een dood paard is.

Afwijzingen

De tweestatenoplossing is door de Arabieren afgewezen sinds 1937, toen die voor het eerst als oplossing werd voorgesteld. Dat gebeurde vervolgens in (onder meer) 1947, 1967, 2000, 2001, 2008 en 2014. En altijd om dezelfde hoofdreden: het niet erkennen van het bestaansrecht van een Joodse staat.

Tijd om verder te kijken dus. Welke andere oplossingen worden er geopperd?

1. Jordanië = Palestina

In de Balfour Verklaring (1917) werd de Joden in Groot-Brittanië een groot deel van het Britse mandaatgebied beloofd. Hier verwijst Geert Wilders in een lezing in Israël naar. Hij zegt dat de Palestijnse staat er al is: Jordanië. Zo was het vanaf het begin ook bedoeld: Israël van de Jordaan tot de zee en Jordanië als Palestijnse staat ten oosten van de Jordaan.

2. Palestijnen vertrekken vrijwillig

De Palestijnen die het conflict zat zijn en willen werken, kunnen met een vertrekregeling gestimuleerd worden. Avigdor Lieberman, de Israëlische minister van Defensie, heeft zoiets al eens voorgesteld: een vrijwillige transfer van een gedeelte van de Arabische Palestijnen naar Arabische staten.

De emigranten zou ruime compensatie moeten worden aangeboden. De Arabische staten hebben rond 1948 meer dan 800.000 joden met geweld gedeporteerd. Israël kan hetzelfde doen op een vriendelijkere manier: vrijwillig en met ruime compensatie. Het is niet erg aannemelijk dat veel Palestijnen openstaan voor deze optie.

3. Israël annexeert Judea en Samaria (Westelijke Jordaanoever)

Er gaan in Israël steeds meer rechtse stemmen op die vragen om de zogenaamde C-gebieden onder de Oslo-akkoorden, waar alle Joden wonen en slechts 100.000 Arabieren, te annexeren. Een kleiner aantal mensen zegt de hele Westelijke Jordaanoever te willen annexeren. Iedere inwoner in dit gebied krijgt dan een Israëlisch paspoort. Veel Palestijnen zouden hier waarschijnlijk mee instemmen, omdat Israël in veel opzichter beter is dan de Palestijnse Autoriteit.

4. Een Palestijnse staat in de Gaza-strook

Een Palestijnse staat in de Gazastrook, met uitloop in de Sinaï. Dit is een idee dat ooit geopperd is door de Egyptische president al-Sisi. Weinig kans dat Hamas en Fatah hiermee akkoord gaan.

5. Driestatenoplossing

Likoed Nederland pleitte voor een soort drie-staten-oplossing. Daarin zou de Gazastrook weer onder Egyptisch bestuur moeten komen en de zogenaamde Westelijke Jordaanoever (met grenscorrecties) zou weer onder Jordaans bestuur komen. 70 procent van de Jordaanse bevolking is Palestijns en de twee populaties delen dezelfde taal, religie en cultuur. Jordanië zou de Westbank wel weer willen gaan besturen als de internationale gemeenschap daar voldoende tegenover zet, gaf de voormalige Jordaanse premier Abd al-Salam Malaji vorig jaar aan. Wanneer het hulpgeld dat nu naar de PA gaat wordt overgeheveld naar Jordanië zou koning Abdullah weleens zijn verzet tegen het idee kunnen opgeven. Jordanië kampt namelijk met economische problemen.

Gaza is een ingewikkelder probleem, maar het opgaan in Egypte is duidelijk een betere oplossing dan het blijven voortbestaan als het hoofdkwartier van Hamas en andere terroristische groeperingen.

6. De Messias komt

Dit is verreweg de beste optie voor alle problemen op deze aarde.

Isreality.