fbpx

Verbeter de wereld (maar begin niet bij jezelf)

Zorg voor de schepping
Deel deze post:
Lees ook:

Waar veel christenen vooral gericht zijn op het leven ná de dood, is dat in het jodendom juist net andersom. Volgens het jodendom is het niet aan de mens om zich bezig te houden met wat er na dit leven komt. Dat wordt toevertrouwd aan God.

Men gelooft wel in een leven na de dood (de Toekomstige Wereld), maar de taak van de mens is om in zijn aardse bestaan een bijdrage te leveren aan het herstel van déze wereld.

Vragen

Als christenen zijn we daar op onze beurt een beetje huiverig voor. Verliezen we de genade niet uit het oog? Het gaat toch vooral om ons geloof? En dat we door ons geloof in de hemel komen? Hoewel dit terechte vragen zijn kan deze instelling leiden tot onverschilligheid. Het gaat dan alléén nog maar om geloof en verder doet het er allemaal niet zoveel toe. Geheel in lijn met de Joodse traditie waarschuwt Jakobus in zijn brief voor zo’n houding. (Jakobus 2:24)

Herstel van de wereld

In het jodendom beschouwt men het dienen van God als het belangrijkste streven. Dit kan een mens doen door Hem te helpen bij het vervolmaken van de schepping – het herstellen van de wereld (Tikkoen Olam). De Thora is het instrument dat God daarvoor aan het joodse volk heeft gegeven. De Thora geeft richtlijnen voor vrijwel alle terreinen van het leven. Door die richtlijnen na te leven streven joden naar een rechtvaardiger wereld.

Toekomst

In het christendom wordt de redding van de ziel voor de eeuwigheid beschouwd als het hoogst haalbare. Soms zijn we daarbij zó gericht op het toekomstige, dat we ons nauwelijks nog interesseren voor het tegenwoordige. Anderen leggen zich bij voorbaat neer bij het feit dat deze wereld ’toch al verrot is’ en dat voorlopig ook wel zal blijven. Pas bij de wederkomst van Jezus zullen alle dingen nieuw worden.

Dat laatste is zeker waar. (Openbaring 21:5) Maar in wat voor wereld ontvangen we Hem dan? Is het niet onze plicht om ons tot Zijn komst in te zetten voor Tikkoen Olam? Dit gaat verder dan naastenliefde. Het gaat ook om het streven naar sociale rechtvaardigheid, zorg voor de dieren en voor de natuur. Dat is wel het minste wat we kunnen doen om God te danken voor Zijn schepping. Niet als naïeve wereldverbeteraars. Zonder God erbij te betrekken is al het streven naar een rechtvaardiger wereld gedoemd te mislukken. Verbeter de wereld, en begin dus vanuit God.