Column: Waarom heb jij eigenlijk wat met Israël?

Westelijke muur, Jeruzalem, Israël
Geschreven door:
Deel deze post:
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter
Lees ook:

Een poostje geleden was ik op een bruiloft. Het leuke is dat je op zo’n avond snel in gesprek raakt met onbekenden. Zo ook op deze avond. Al snel kreeg ik de vraag wat ik doe in het dagelijks leven. Dan begin je natuurlijk al snel over je werk te praten…

Toen ik vertelde dat ik voor Isreality werk, kreeg ik meteen de vraag wat ik dan met Israël heb. Dat is best wel een logische vraag, want Israël is een onderwerp waar heel veel verschillende meningen over zijn. Daarom wil ik proberen uit te leggen waarom ik Israël en het Joodse volk zo belangrijk vind.

Gods plan met Israël en de wereld

Eigenlijk gaat het er helemaal niet om wat ik met Israël heb. Het gaat er meer om wat God met Israël en het Joodse volk heeft. God koos hen namelijk uit. Niet omdat ze beter, belangrijker of godsdienstiger waren.

Het gaat er meer om wat God met Israël en het Joodse volk heeft.

God koos een volk, Israël, uit om daarmee Zijn plan met de wereld uit te voeren. Hij begon bij Abraham, zette hem en zijn familie apart. Hij gaf aan Mozes Zijn wet, waarin Hij het volk leerde hoe ze moesten leven.

Israël: een licht voor andere volken?

Met Gods roeping aan Israël werd het volk een licht voor andere volken. Zodat iedereen kon zien hoe diep, waardevol en belangrijk een leven met God is. Maar als je de Bijbel leest, dan zie je dat het volk vaak niet deed wat God van ze vroeg. In het boek Koningen lees je bijvoorbeeld keer op keer dat ze deden wat ‘goed was in eigen ogen’.

Lees ook: ‘Heeft Israël een streepje voor?!’

Maar hoe vaak het volk Israël ook een andere weg ging, God bleef ze keer op keer terughalen. Door Israël heen zie je Gods trouw. Hij gaat door met Zijn plan. Ook vandaag nog. Als je je verdiept in de geschiedenis, dan ontdek je de bijzondere weg die God gaat met Zijn volk.

Israël en de Joodse Jezus

Uiteindelijk is Jezus als Joodse Messias geboren. Door Zijn sterven en opstanding is er vergeving mogelijk voor de zonden van jou en mij. Door Jezus’ werk mogen ook jij en ik bij Gods volk horen!

Als je je verdiept in de geschiedenis, ontdek je de bijzondere weg die God gaat met Zijn volk.

Want God heeft niet alleen Israël lief, maar ook de rest van de wereld. Hij wil niet dat iemand verloren gaat. Hij wil de wereld juist redden!

Gods beloften aan Israël

God doet in de Bijbel talloze beloften aan het Joodse volk. Zo belooft Hij dat Hij het volk weer terug zal brengen in het Beloofde Land. Ik geloof dat Hij op dit moment die beloften aan het vervullen is.

Als God zoveel liefde heeft voor dit volk, waarom zouden jij en ik dat dan niet hebben?

Vanuit de hele wereld keren Joden terug naar Israël. Als je dat gaat zien, dan zie je dat God een levende God is, die trouw is en doet wat Hij belooft. Wat een wonder!

God blijft trouw

Als ik naar mezelf kijk, dan doe ik vaak genoeg mijn eigen zin. Heb ik soms weinig motivatie om te doen wat God van me vraagt. Maar juist door te kijken naar Zijn trouw aan Israël mag ook ik weten dat Hij mij niet loslaat. Hoe vaak ik ook een andere weg insla.

God heeft ook nu nog een bijzondere omgang met het Joodse volk. Zij zijn nog steeds Zijn uitverkoren volk. Als God zoveel liefde heeft voor dit volk, waarom zouden jij en ik dat dan niet hebben?

Met eeuwige liefde heb Ik u liefgehad, daarom heb Ik u getrokken met goedertierenheid. Ik zal u weer bouwen en u zult gebouwd worden, maagd Israël. (Jeremia 31:3,4)

Israël: Wat moet je dáár nou weer mee?

Vraag jij je dat ook weleens af? Kom dan naar het Isreality-weekend, waar we met elkaar gaan nadenken over dit onderwerp!

Isreality.