Israël: de Jood onder de landen?

Paul-Blog
Geschreven door:
Deel deze post:
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter
Lees ook:

Wie heeft ooit zoiets gehoord? Wie heeft iets dergelijks gezien? Zou een land geboren kunnen worden op één dag? Zou een volk geboren kunnen worden in één keer? Maar Sion heeft nauwelijks weeën gekregen, of zij heeft haar zonen al gebaard.
Jesaja 66:8

De tekenen der tijden zijn geen mijlpalen, maar seinpalen. Een mijlpaal zegt hoever we zijn, een seinpaal waarop we moeten letten.

Ik hoop dat je van Israël houdt en het ziet als het beloofde land dat God heeft geschonken aan het Joodse volk. Op Bijbelse basis zijn er genoeg argumenten waarom het Joodse volk recht heeft op dat kleine stukje land aan de Middellandse Zee, ter grootte van de helft van Nederland. Was het geen ‘godswonder’, de geboorte van de staat Israël op 14 mei 1948? Dit zo kort na die vreselijke jaren waarin met alle denkbare en vooral ondenkbare middelen geprobeerd werd dit volk uit te roeien. Israël ontstond niet door de Holocaust, maar ondanks de Holocaust.

Als we met onze support voor Israël aankomen bij onze vrienden en familie en vertellen dat God toch echt het land beloofd heeft aan Zijn volk (o.a. Genesis 12:7), zijn de rapen gaar. Onmiddellijk hoor je wat de ‘onafhankelijke’ pers ons dagelijks voorschotelt: het buitensporige geweld van het Israëlische leger, de kolonisten, de bezette gebieden, de apartheidsmuur en de daarbij horende onderdrukking van onschuldigen. Je kent alle spandoekentaal vast wel.

Wie van jullie heeft hierbij niet zijn mond vol tanden? Onze Bijbelse overtuiging, beroep op de profeten en al de Goddelijke beloften delven tegen deze stortvloed aan ‘feiten’ het onderspit. ‘Wat een onzin’, zegt onze buurman. ‘Israël moet zich net als ieder land houden aan het internationaal recht’. Tja, hij heeft een punt natuurlijk. Maar wat is dat eigenlijk, het internationaal recht? Houdt Israël inderdaad onrechtmatig de Westbank bezet? Zijn de kolonisten en nederzettingen de werkelijke reden dat er maar geen vrede komt tussen Palestijnen en Israëliërs? Of moeten we constateren dat de staat Israël de ‘Jood’ is onder de landen?

Het ontstaan en het bestaan van Israël kan zowel op een natuurlijke als een geestelijke (Bijbelse) manier worden verklaard. Volgens Paulus (1 Corinthiërs 15:46) werkt God in de volgorde van eerst het natuurlijke en daarna het geestelijke. Als je een ambassadeur van Israël wilt zijn is het daarom goed om je ook wat te verdiepen in dat natuurlijke. Een beetje kennis van de historisch controleerbare feiten rond de ontstaansgeschiedenis van Israël maakt al gauw dat wij ons helemaal niet hoeven schamen voor onze steun aan Israël.

In de komende blogs wil ik jullie daarom meenemen door deze geschiedenis van Israël. Zijn ontstaan, verdedigingsoorlogen, de internationale kritiek en vooral ook de cognitieve oorlog die er wordt gevoerd zal ik belichten. We zullen samen ontdekken dat alle tegenwerking en alle haat dat zich samenbalt tegen Israël, zich ten diepste richt tegen de God van Israël.

Ik hoop je de volgende keer, als reisgenoot door deze geschiedenis, opnieuw te mogen ontmoeten.

Isreality.