fbpx

Talitha Kumi, word wakker!

Eline-Blog
Deel deze post:
Lees ook:

Op nog geen vijftig meter van mijn appartement staat een monument met de tekst Talitha Kumi. Misschien komen deze woorden uit het Nieuwe Testament je wel bekend voor. Het monument staat midden in het centrum van het moderne Jeruzalem en mocht vanwege zijn ouderdom niet worden afgebroken.

Het monument was vroeger de eerste school voor vrouwen in Jeruzalem en werd vernoemd naar de beroemde woorden van Jezus ‘Talitha Kumi’ waardoor het dochtertje van Jaïrus werd opgewekt uit de dood. Waarschijnlijk zou het monument je niet eens zijn opgevallen als je er was langsgelopen. Net als vele anderen was namelijk ook ik er gewoon voorbij gelopen zonder dat ik iets van de betekenis wist. Totdat ik wakker werd…

Ik wil je meenemen naar Markus 5: 22- 24 en 35-43.

En zie, er kwam een van de hoofden van de synagoge, wiens naam Jaïrus was; en toen hij Hem zag, wierp hij zich neer aan Zijn voetenen smeekte Hem dringend: Mijn dochtertje ligt op sterven; ik smeek U dat U komt en de handen op haar legt, zodat zij behouden wordt en zal leven.En Hij ging met hem mee; en een grote menigte volgde Hem en zij drongen tegen Hem aan.

Terwijl Hij nog sprak, kwamen er enigen van het huis van het hoofd van de synagoge, die zeiden: Uw dochter is gestorven; waarom valt u de Meester nog lastig?En zodra Jezus het woord gehoord had dat er gesproken werd, zei Hij tegen het hoofd van de synagoge: Wees niet bevreesd, geloof alleen.En Hij liet niemand toe Hem te volgen dan Petrus, Jakobus en Johannes, de broer van Jakobus.En Hij kwam bij het huis van het hoofd van de synagoge en zag de opschudding en hen die luid huilden en jammerden.En toen Hij naar binnen gegaan was, zei Hij tegen hen:

Waarom maakt u misbaar en huilt u? Het kind is niet gestorven, maar het slaapt.

Zij lachten Hem echter uit, maar Hij stuurde hen allen weg, nam de vader en de moeder van het kind en hen die bij Hem waren, mee en ging het vertrek binnen waar het kind lag.En Hij pakte de hand van het kind en zei tegen haar: Talitha, koemi! Dat is vertaald: Meisje (Ik zeg je), sta op.En meteen stond het meisje op en het liep, want het was twaalf jaar; en zij waren geheel buiten zichzelf. En Hij gebood hun met klem dat niemand dit te weten zou komen; en Hij zei dat men haar te eten moest geven.

Talitha-kumi

Natuurlijk is dit een gaaf verhaal uit de Bijbel, maar het is misschien een beetje een ver-van-je-bed-show. Voor mijzelf gold dit ook, maar dit verhaal werd na het optrekken met Shaun Boshoff, een Zuid-Afrikaanse evangelist, nieuw leven ingeblazen. Hij liet mij een mooie vergelijking zien tussen dit verhaal en de bruid van Christus.

Gebedskleed
Misschien heb je wel eens een Jood gezien met een gebedskleed om. Sommige Joden dragen het onzichtbaar onder hun kleren, anderen rennen er joggend mee over straat. Het gebedskleed wordt in het Hebreeuws een ‘talit’ genoemd en lijkt op een poncho met een soort kwastjes eraan. De talit wordt gedragen tijdens het bidden en wordt dan over het hoofd gelegd. Het wordt gedragen omdat God het in de Bijbel (Numeri 15: 38-40) opdraagt om te dragen, zodat Israël herinnerd wordt aan de geboden. De talit wordt ook gebruikt om het lichaam te bedekken van een overledene.

Het meisje uit dit verhaal was al overleden en was dus volgens de Joodse traditie bedekt met een talit. Jezus zei tegen het meisje: ‘Talitha Kumi’, wat ‘Meisje, word wakker’ betekent. ‘Kumi’ zeg je tegen een vrouw, tegen je geliefde: je vrouw of je dochter. Dit verhaal is eigenlijk een metafoor naar ons als dochters en zonen of als bruid. Jezus roept ons liefdevol om wakker te worden en op te staan uit de dood. Als de prins die Doornroosje kust en ontwaakt uit haar slaap. Het dochtertje van Jaïrus stond na de woorden van Jezus op uit de dood en ze deed haar talit af. God blies opnieuw Zijn levensadem in.

De bruid in dit verhaal, de gelovigen, moeten wakker worden, net als het meisje. We mogen vanuit het gebedsdeken vandaan komen, wat betekent dat we vanuit religie de geboden van God houden. God wil dat we ons als verloofde, toekomstige bruid,  gaan gedragen en een relatie aangaan met de bruidegom en van daaruit zijn geboden gaan houden. We mogen wakker worden en de gebedsdeken bij ons dragen, maar ons er niet meer door laten bedekken.

Joodse bruiloft
In een Joodse bruiloft geeft de bruid op de trouwdag haar man een talit, als teken dat ze haar hart geeft en dat ze heilig en puur heeft geleefd. Laten wij blij zijn en ons verheugen en Hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen en Zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt.En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. (Openbaring 19:7-8)

Toch vind ik het mooi dat God geduld met ons heeft. Als je je geliefde ’s ochtends wakker moet maken dan sta je niet dicht bij zijn oor te schreeuwen: ‘word wakker!’. Dat doet God ook niet, Hij staat niet te schreeuwen, maar Hij wil wel graag dat wij ontwaken. In de Bijbel wordt Jezus beschreven als de bruidegom en de gelovigen als Zijn Bruid. In Hooglied 8:4 staat:

Ik bezweer u, dochters van Jeruzalem:
waarom zou u de liefde opwekken of aanwakkeren,
voordat het haar behaagt?

En in Hooglied 3:5 staat:

Ik bezweer u, dochters van Jeruzalem,
als bij de gazellen of bij de hinden op het veld,
dat u de liefde niet opwekt of aanwakkert,
voordat het haar behaagt.

God houdt zoveel van ons en van Zijn Volk dat Hij ons niet gillend uit onze slaap wakker wil maken. Hij houdt zoveel van ons dat er midden in Jeruzalem een oproep staat,‘Talitha Kumi’, om wakker te worden. Ontwaak, ontwaak, sta op, Jeruzalem! U die uit de hand van de HEERE gedronken hebt, de beker van Zijn grimmigheid; de droesem uit de beker van bedwelming hebt u gedronken, opgedronken, staat in Jesaja 51:17.

We mogen vertrouwen op Gods Woord en op twee oren slapen. De wereld mag zich misschien tegen de kerk en Israël keren, maar God heeft alles in Zijn Hand en Hij zal niet sluimeren noch slapen. Ben jij, de bruid, al wakker geworden of blijf je toch onder je gebedsdeken? Talitha Kumi!

Benieuwd geworden naar de video van Shaun Boshoff over de bruid en het verhaal uit Markus 5? Bekijk ‘m hier!