fbpx

Tempelbergen verzetten

Eline-Blog
Deel deze post:
Lees ook:

Brandbommen, buggy traps, stenen en hinderlagen. Als je het nieuws een beetje volgt dan lijkt het hier in Jeruzalem een heus computerspel. Voor het Loofhuttenfeest willen sommige Joden zo dicht mogelijk bij het ‘Heilige der Heiligen’ zijn.

De Klaagmuur is voor hen niet dichtbij genoeg. Daarom is de traditie om met het Loofhuttenfeest de Tempelberg te ‘bestormen’. Dat hebben we geweten: om de twintig meter was er bewaking van het leger of politie. Ze hadden geen kleine pistooltjes in de broekzak, maar grote geweren om de schouders hangen. Af en toe werd er even flink ingegrepen en werden er mensen opgepakt. Gelukkig vaak net op tijd, voordat de ‘bom’ echt barst.

Natuurlijk kennen we allemaal het conflict wel tussen de voornamelijk islamitische Palestijnen en de Joden om het gevecht om de delen van het land Israël. Dit is niet het enige conflict waarin de twee partijen het met elkaar oneens zijn. Veel Joden wonen in Jeruzalem omdat ze geloven dat hun Messias hier zal komen en dat hier de nieuwe tempel gebouwd zal worden.

Slechts een klein detail daarbij is dat dat nog niet mogelijk is, omdat op de Tempelberg niet de tempel staat voor de Joden, maar in plaats daarvan staat er nu een moskee. De moslims hebben namelijk al jaren geleden op het oude Tempelplein de Gouden Koepel en de al-Aqsamoskee geplant. Tja, de voorsten zorgen ervoor dat de achtersten niet meer in de tempel kunnen zitten…

Door alle onrust van de afgelopen week kon ik pas ná het Loofhuttenfeest een kijkje gaan nemen op het Tempelplein van de berg Moria. De Tempelberg is een belangrijke plek voor zowel de Joden als de moslims. De Joden geloven dat op deze berg de eerste en tweede tempel heeft gestaan en dat Abraham hier zijn zoon, Isaac, moest offeren. De moslims geloven ook dat Abraham hier zijn zoon moest offeren. Zij geloven alleen dat Abraham naar alle waarschijnlijkheid zijn andere zoon Ismaël moest offeren. Op deze plek zou ook de profeet Mohammed naar de hemel zijn opgestegen. Om deze reden hebben de moslims er een moskee gebouwd en is het de derde heiligste stad van de islam.

Op het plein kom ik vrouwen in boerka’s tegen, provocerende, schreeuwende moslimvrouwen en een groepje Joodse jongens die liedjes zingen in het Hebreeuws. De vrouwen worden de mond gesnoerd door de beveiliging van het leger en het groepje jongens wordt vervolgens vriendelijk verzocht om het plein te verlaten. Het Tempelplein is immens groot en je kan er een beetje een voorstelling van maken hoe groot dit plein was in de tijd van Jezus. De discipelen waren enorm onder de indruk toen ze de (tweede) tempel zagen. Op de reactie van de discipelen zegt Jezus doodleuk:

Hebben jullie dat alles goed gezien? Ik verzeker jullie: geen enkele steen zal op de andere blijven, alles zal worden afgebroken!’
Mattheus 24:1-2

Jezus voorspelling kwam uit: in 70 na Christus werd de tempel inderdaad verwoest. Tot op de dag van vandaag is er geen tempel. Alleen de Klaagmuur is nog een stukje van de tweede tempel. Daarom zien de Joden deze plek als heilig. Omdat Jeruzalem een stad is die ‘op het verleden is gebouwd’ zullen er nog wel delen van de eerste en tweede tempel onder de stadslagen te vinden zijn.

Dat is moeilijk te onderzoeken omdat de Tempelberg nu onder islamitisch beheer staat en zij de Joden hiervoor geen ruimte geven. Ondanks dat het Tempelplein nu toebehoort aan de moslims staat er in de Bijbel geprofeteerd dat in de eindtijd de tempel zal worden herbouwd en offerrituelen weer in ere worden hersteld. Als je zorgvuldig leest zal er eerst een ‘anti-christ’ opstaan en plaatsnemen in de tempel die zich ‘de Messias’ zal noemen, voordat de werkelijke Messias, Jezus, terug zal komen. Er staat wat dat betreft dus nog heel wat te gebeuren op deze plek.

Er zijn aardig wat theorieën te vinden over de Tempelberg. Zo zijn er theorieën dat de moslims onder het Tempelplein in het geheim één van de grootste moskeeën ter wereld aan het maken zijn. Anderen beweren dat de moskee als opslagplek wordt gebruikt voor wapens. Sommige Joden zijn er weer van overtuigd dat onder de tempelberg de Ark des Verbonds zou liggen. Van al deze theorieën heb ik hier geen bewijs gevonden.

Het is een beetje moeilijk voor mij om als christen in de moskee te komen. Ten eerste wil ik niet mijn schoenen uitdoen omdat de binnenkant van een moskee voor mij geen heilige grond is. Ik wil alleen voor de Levende God mijn schoenen uittrekken – en natuurlijk bij mijn oma in huis. Ten tweede denk ik niet dat ze mij hadden toegestaan om een kijkje onder de moskee te laten nemen en te gaan graven onder het plein.

Als ik hier in Jeruzalem om me heen vraag zeggen veel Joden dat alle materialen al gereed zijn voor de bouw van de nieuwe tempel. Er wordt bijvoorbeeld al een selecte groep Levieten (priesters) getraind om de offerrituelen te mogen doen in de tempel. Verder wordt er gezegd dat zelfs de uitgestorven ‘rode koe’, die wordt gebruikt als reinigingsmiddel wanneer je onrein was geworden door het contact met overledenen, weer is gefokt.

Op internet zijn al bouwtekeningen te vinden van de nieuwe tempel, gemaakt naar aanleiding van Ezechiël 40-42. De Joden gaan ook alvast met de pet rond. Natuurlijk kunnen ze niet tippen aan de eerste tempel van koning Salomo: daar werd omgerekend zo’n 37.695.597.765 euro opgehaald voor de bouw van de tempel (2 Samuel 24:24, 25; 1Kronieken 21:24, 25). Dan valt de huidige actie om ongeveer 100.000 dollar op te halen via crowdfunding eigenlijk nog best wel mee, toch?

Ondanks alle spanningen kunnen we natuurlijk ook nog wel een beetje om de situatie lachen. Met een Messiaanse Jood zaten we te grappen over de tempelberg met de gouden koepel. Jezus spreekt in Markus 11 namelijk over geloof en Hij zegt: “Als je gelooft en tegen deze berg zegt: ‘Ga hier vandaan en val in de zee’, gebeurt het absoluut.” In de context van het verhaal gaat het hier waarschijnlijk over de Tempelberg. Misschien wilde Jezus in Zijn tijd hier al iets mee duidelijk maken dat we bij machten zijn om in geloof zelfs Tempelbergen te verzetten!

Eline (22) besloot haar werk als docent achter zich te laten en voor drie maanden naar Israël te gaan. Daar blogt ze elke week voor isreality.nl over bijzondere ontmoetingen, het leven in Jeruzalem en verrassende ontdekkingen.