fbpx

Wat de staf met Israël te maken heeft

Jaap Bonker blogheader
Deel deze post:
Lees ook:

Spullen, daar heeft Jaap Bönker er een heleboel van. Maar wel hele bijzondere! Hij verzamelt namelijk voorwerpen die in de Bijbel genoemd worden en weet er de mooiste verhalen bij te vertellen. Bijvoorbeeld deze bijzondere staf.

matteh

In het oude Israël was de staf een symbool voor het leiderschap van een stam. Het Hebreeuwse woord voor staf is ‘matteh’. Maar, dit woord heeft eigenlijk nog twee andere betekenissen, namelijk:

  • tak van een druif
  • stam

De staf komt in de Bijbel vaak voor. Denk bijvoorbeeld aan Mozes en Aäron, die zichtbaar zijn onder het volk omdat zij een staf hadden en daar tekenen en wonderen mee deden.

Tamar

Een opmerkelijk verhaal is dat van Juda, die een wilde nacht heeft met een prostituee – tenminste, dat denkt hij. Het is namelijk eigenlijk zijn schoondochter Tamar, die zich voordoet alsof ze iemand anders is.

Om te betalen voor de nacht geeft Juda haar als onderpand zijn zegelring én zijn staf. Daarmee geeft hij in feite zijn hele identiteit en waardigheid weg. Later laat Tamar met die voorwerpen zien dat ze juist gehandeld heeft (Genesis 38).

Juda had namelijk, als leider van de stam, Tamar een beschermde plaats moeten geven en zijn jongste zoon aan haar moeten geven als man. Het was gebruikelijk dat een man met zijn schoonzus trouwde, als zijn broer overleed. Dit was om voor nageslacht van zijn broer te kunnen zorgen. Tamars man was overleden, maar Juda had niet zijn jongste zoon aan haar gegeven. Tamar claimde op deze wijze haar plaats.

Jakob

Een ander verhaal is het verhaal van Jakob. In Genesis 47:31 staat dat Jakob (Israël) zijn zoon Jozef laat zweren dat zijn beenderen in Kanaän worden begraven. Dan gaat Jozef bij het hoofdeinde van het bed staan, staat in de meeste Bijbelvertalingen.

Maar, het woord voor bed is ‘mittah’. Alleen de klinkers zijn dus anders. De vertaling van ‘staf’ is in dit verhaal aannemelijker, omdat het weer gaat om de stamverantwoordelijkheid en waardigheid.

Vorsten

In Ezechiël 19 staat een lied over de vorsten van Israël. Vanaf vers 11, 12 en 14 wordt er over takken gesproken en dan wordt het woord ‘matteh’ gebruikt. 

Als het over stammen gaat wordt ditzelfde woord gebruikt (1 Koningen 7:14, Leviticus 24:11, Numeri 1:4).

De staf en een stam zijn aan elkaar verbonden.

Wil je meer verhalen van Jaap over zijn spullen horen? Kom dan 12-14 april naar het Isreality Verdiepingsweekend! Een tof Bijbelstudieweekend in Lunteren (dichtbij Ede) met jongeren uit heel Nederland over het thema: Abraham: een sprong in het diepe. Klik hier voor alle info & aanmelden.