fbpx

Moeten christenen de sabbat of zondag vieren?

christenen sabbat of zondag
Deel deze post:
Lees ook:

Je hoort steeds meer geluiden van christenen die iets met Israël hebben, dat ze – geconfronteerd met de antisemitische geschiedenis van de kerk en beseffend in hoeverre de kerk van het Jodendom is verwijderd – besluiten een soort ‘terugkeer’ naar het Jodendom te maken. Ze hebben het dan over het vieren van de Joodse feesten en over de sabbat. Het is een soort breken met heidense gebruiken. Ze menen dat Gods Woord dit van ons vraagt.

Moeten christenen sabbat of zondag vieren?

Vraagt de Heere dat echt van ons? Ik meen uit Paulus’ woorden in Kolossenzen 2:16 te begrijpen dat ik me daarvan niets hoef te laten opleggen. Maar veel sterker vind ik het argument van de heiligheid van Israël. Israël is een apart gezet volk en krijg in die heiligheid Gods wetten, sabbat en feesten. Zij zijn tot een teken tussen God en Israël. In Ezechiël 20:12 lezen we hoe de Heere zegt:

“Verder gaf Ik hun de sabbat als het teken waaraan te zien is dat Ik, de Heere, van hen Mijn heilig volk heb gemaakt.”

De sabbat is bij uitstek een teken van de heiligheid van Israël. Ik geloof daarom dat het geen toeval is dat het christendom niet ook de sabbat is gaan vieren. Of de islam, die eveneens een ‘verbeterd voortvloeisel’ meent te zijn van het Jodendom. Als ook wij en de moslims de sabbat zouden zijn gaan vieren, zou dan niet de heiligheid van Israël verduisterd zijn?

Lees ook: 5 dingen die christenen kunnen leren van joden

Bruid en Bruidegom

In die woorden van de Heere in Ezechiël hoor ik iets van de Bruidegom die zijn bruid een ring heeft gegeven om haar te kenmerken als Zijn bruid. Zou het niet bijzonder ongepast zijn om die ring te nemen en om de eigen vinger te schuiven? En is dat niet wat wij zouden doen als we de sabbat gaan vieren?

Sabbat of zondag

Ik vind dit persoonlijk het doorslaggevende argument om ons als heidenvolkeren niet te bezondigen aan de sabbat. Die dag is iets tussen de Heere en Zijn volk. Dat Hij ons in de zondag daarbij ook een rustdag heeft geschonken is genade, denk ik.

Genade

Over genade gesproken: heeft de Heere ons niet in ons heidendom gevonden en genade geschonken? Zouden wij dan ons heidendom moeten ontklimmen om rechtvaardig te worden? Ik meen van niet. Ik meen ook niet dat wij de tussenmuur tussen Jodendom en christendom kunnen slechten door de Joodse feestdagen in acht te gaan nemen. Daar heeft het Jodendom in elk geval helemaal geen boodschap aan. Beter kunnen we in onze heidense afkomst de heiligheid van Israël erkennen en hen zegenen. Zo mogen we onze heidense afkomst wel verheffen tot eer van Zijn Naam.

Lees ook: Hoe reageer jij op Gods handelen?