fbpx

Hoe reageer jij op Gods handelen met Israël?

Gods handelen
Deel deze post:
Lees ook:

Want zo zegt de Heere: Zing vrolijk over Jakob, met blijdschap! Juich om het hoofd van de heidenvolken! Verkondigt, prijs Hem en zeg: Verlos Uw volk, Heere, het overblijfsel van Israël.
Zie, Ik zal hen bijeenbrengen van de uithoeken van de aarde; onder hen zijn blinden en verlamden, zwangeren en barenden met elkaar: met een grote menigte zullen zij hierheen terugkomen
(Jeremia 31:7-8).

Deze profetie laat er geen gras over groeien: het gaat hier over de terugkeer van het Joodse volk naar het land Israël in de eindtijd. Er worden ook vier manieren genoemd hoe we daar als christenen op kunnen reageren.

1. Jubelen en juichen

De terugkeer van het Joodse volk bewijst dat de Bijbel actueel en waar is. Het is Gods ‘banier voor de volken’ (Jesaja 5:26). Net als Israël zijn ook wij als christenen afhankelijk van Gods genade en trouw.

De Amerikaanse Bijbelleraar Derek Prince verwoordde het mooi:

‘Als God Zijn beloften van terugkeer aan het Joodse volk niet zou nakomen, hoe zouden wij als christenen dan nog langer kunnen vertrouwen op Zijn beloften aan Zijn gemeente?’

God vervult in onze generatie Zijn beloften aan Israël en daar mogen wij als christenen juichend op reageren!

2. Getuigen en verkondigen

Hoor het woord van de Heere, heidenvolken, verkondig het in de kustlanden van ver weg, en zeg: Hij Die Israël verstrooid heeft, zal het weer bijeenbrengen en het hoeden, zoals een herder zijn kudde hoedt (Jeremia 31:10).

In deze profetie geeft God ons een belangrijke verantwoordelijkheid mee: wij moeten alle volken op aarde bekend maken met Gods trouw aan Israël. Hij laat Israël terugkeren, waarmee profetieën in vervulling gaan.

Onze reactie hierop zou moeten zijn om dit aan iedereen te verkondigen en te getuigen van Gods trouw.

3. Bidden

God maakt Zijn plannen duidelijk in Zijn Woord. En niet zonder reden: Hij verwacht dat we er iets mee doen. Toen Daniël las dat God het volk na 70 jaar ballingschap weer zou bevrijden, bleef hij tot God bidden om Zijn belofte te vervullen.

Zo mogen wij vandaag ook bidden voor Israël, ook al weten we vanuit Gods Woord al dat Hij het is Die Zijn volk doet terugkeren.

4. Troosten

De vierde manier waarop we kunnen reageren op de terugkeer van Israël is door het Joodse volk te troosten. Als geen ander volk is het Joodse volk het slachtoffer geweest van vooroordelen, haat, moord, lijden en onderdrukking. God belooft daarom niet alleen een fysiek herstel, maar ook troost:

De Heere bouwt Jeruzalem weer op,
Hij verzamelt Israëls verdrevenen.
Hij geneest de gebrokenen van hart,
Hij  verbindt hen in hun leed.

Psalm 147:2,3

Klim op een hoge berg,
Sion, verkondigster van een goede boodschap;
verhef uw stem met kracht, Jeruzalem, verkondigster van een goede boodschap.
Verhef die, wees niet bevreesd. Zeg tegen de steden van Juda: Zie, hier is uw God!

Jesaja 40:9

Wat is jouw reactie op Gods handelen met Israël?