fbpx

Wat Advent en Chanoeka met elkaar te maken hebben!

mike-labrum-fvl4b1gjpbk-unsplash
Deel deze post:
Lees ook:

Een Joods feest en een christelijk feest. In dezelfde tijd wanneer wij Advent en Kerst vieren, vieren Joden Chanoeka. Hebben ze wat met elkaar te maken?

De hoop van Chanoeka

Chanoeka, het Joodse lichtfeest. Joden steken de menora (achtarmige kandelaar) aan. Het is een feest van hoop. Hoop op de komst van de Messias, het Licht van de wereld, Die zal regeren in Israël. Als Hij komt, zal Hij de stammen van Israël herenigen, de Joden wereldwijd laten terugkeren naar Israël, de tempel herbouwen en vrede brengen.

Een gevangene in een concentratiekamp zei: “Een persoon kan een lange tijd leven zonder voedsel. Maar een persoon kan geen enkele dag leven zonder hoop. Deze menora is het vuur van hoop. Laat het niet uitdoven!”

Een persoon kan geen enkele dag leven zonder hoop.

Meer over Chanoeka? Lees deze longread!

Gezelligheid of verwachting?

Komende zondag begint voor christenen de Adventstijd, de weken die voorafgaan aan het Kerstfeest. Advent betekent ‘verwachting’. Velen zien het als voorbereiding, om extra stil te staan bij de geboorte van Jezus. De Kerstdagen zitten vaak zo vol met familie, eten en gezelligheid, dat ik het ook wel mooi vind om van te voren na te denken over en uit te zien naar Jezus’ komst.

Advent is een voorbereiding, om extra stil te staan bij de geboorte van Jezus.

Kerst; Jezus, de Messias is geboren! Staan wij nog stil bij het wonder, dat Hij Zich zo wilde vernederen door naar de aarde te komen voor zondaren? Dat Hij Zijn goddelijke heerlijkheid aflegde, om geboren te worden, op te groeien en te leven in een wereld waarin Hij niet welkom was? Als je dat beseft, dan kunnen we niet anders dan ons te verwonderen.

Komst van de Messias

Hoe zit het met de hoop en verwachting die christenen hebben? Op een dag komt Jezus, de Messias, terug. Hoe vaak denken wij daaraan? Zijn we daar eigenlijk wel mee bezig? Jezus geeft in Markus 13 de opdracht om gericht te zijn op de wederkomst.

Let op: waak en bid, want u weet niet wanneer het (de wederkomst) de tijd is. (Markus 13:33)

De Joden geloven, bidden en hopen vast op de komst van de Messias. Ik denk dat we daar veel van kunnen leren. Laten we daar extra bij stilstaan tijdens Advent en bidden om de wederkomst. Dat we ondanks de drukte van het leven, die ons soms helemaal opslokt, de hoop, het uitzicht en de verwachting hebben. Ooit komt er een dag!

Joden kijken verlangend uit naar de komst van de Messias. Jij ook?