fbpx

Wauw! Dit is een mooie Joodse wijsheid over bidden

Joodse wijsheid bidden
Deel deze post:
Lees ook:

Yisroel ben Eliezer was een Poolse rabbijn uit de 18e eeuw die bekend is geworden als de Baal Shem Tov (‘Meester van de goede naam’). Hij is de oprichter van de chassidische stroming binnen het jodendom, en heeft in zijn leven veel wijsheden gedeeld.

Eentje daarvan delen we nu ook met jullie. Lees deze wijsheid over bidden!

De vraag van een zwerver

Er was eens een koning die iets persoonlijks te vieren had, en hij nodigde zijn hele bevolking uit voor het grote feest. De koning liet weten dat iedereen een verzoek bij hem mocht indienen en dat hij aan al deze verzoeken zou voldoen.

Het hele land was in rep en roer. Jong en oud spoedden zich naar het paleis van de koning.

Eerst kwam er iemand die de koning om geld vroeg. De tweede vroeg om een groot stuk land. En weer iemand anders verzocht de koning om hem een belangrijke positie te geven.

Daarna verscheen er een straatarme zwerver voor de koning. Hij vroeg geen geld, land of status. “Majesteit”, zei de zwerver, “Mijn verzoek is simpel. Het enige dat ik u vraag, is of ik elke dag met u mag spreken.”

“Moet je dat zien!” riep de koning uit. “Deze man waardeert mij meer dan alle dingen die ik hem kan aanbieden. Uw verzoek zal worden ingewilligd. En bovendien zal ik u rijkdom en een hoge positie in mijn rijk geven.”

Een les over bidden

“Zoek de verbinding met God”, legt de Baal Shem Tov het verhaal uit. “De rest volgt. Het is belangrijker dat je je realiseert dat je behoefte hebt aan bidden, dan dat je bidt voor je behoeften.”

[su_quote cite=”Jezus in Mattheüs 6:33″]’Maar zoek eerst het ​Koninkrijk van God​ en Zijn ​gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden.'[/su_quote]

Lees ook: Vijf misverstanden van christenen over joden