fbpx

Zes actiepunten voor volgelingen van Jezus

Actiepunten voor discipelen van Jezus
Deel deze post:
Lees ook:

Vroeger (toen je op school nog werd bewonderd als je een werkstuk inleverde met Word Art-opmaak of -nog vetter- je Tamagotchi zó goed verzorgde dat ‘ie wel een paar weken oud werd) liep half christelijk Nederland ermee rond. Van die armbandjes met WWJD erop. Dat stond dan voor What would Jesus do? en moest je eraan herinneren om in al je dagelijkse dingen Jezus te blijven volgen.

Die bandjes zijn inmiddels niet echt hip meer, maar de vraag blijft natuurlijk actueel. Hoe kun je vandaag laten zien dat je een volgeling van de Heere Jezus bent? Er zijn al hele boekenkasten volgeschreven met ‘instructieboekjes’ over hoe je een moderne discipel van Jezus kunt zijn. Maar over één onderdeel van het discipelschap hoor je maar weinig: onze opdracht om het Joodse volk te zegenen.

Gelukkig staan er in het belangrijkste Instructieboek wat actiepunten om toch een invulling te kunnen geven aan die opdracht. In de Bijbel lezen we dat we als christenen geroepen zijn om:

[su_service title=”het Joodse volk te zegenen met materiële dingen” icon=”icon: arrow-right”]’Immers, als de heidenen aan hun geestelijke weldaden deel gekregen hebben, zijn zij ook verplicht hen met stoffelijke te dienen.’ – Romeinen 15:27[/su_service]

[su_service title=”betrokken te zijn bij de terugkeer van het Joodse volk naar Israël” icon=”icon: arrow-right”]’Zie, Ik zal Mijn hand opheffen naar de heidenvolken, naar de volken zal Ik Mijn ​banier​ omhoogsteken. Dan zullen zij uw zonen brengen in de armen, en uw dochters zullen gedragen worden op de schouder.– Jesaja 49:22[/su_service]

[su_service title=”het Joodse volk te troosten” icon=”icon: arrow-right”]’Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen, spreek naar het ​hart​ van Jeruzalem en roep haar toe dat haar strijd vervuld is.– Jesaja 40:1-2a[/su_service]

[su_service title=”samen met Israël vrolijk te zijn” icon=”icon: arrow-right”]’En verder zegt Hij: Wees vrolijk, heidenen, met Zijn volk!’ – Romeinen 15:10[/su_service]

[su_service title=”te bidden voor de vrede van Jeruzalem” icon=”icon: arrow-right”]’Bid​ om ​vrede​ voor Jeruzalem, laat het goed gaan met hen die u ​liefhebben.– Psalm 122:6[/su_service]

[su_service title=”overal te vertellen over Gods trouw aan Israël” icon=”icon: arrow-right”]’Hoor het woord van de Heere, heidenvolken, verkondig het in de kustlanden van ver ​wegen zeg: Hij Die Israël verstrooid heeft, zal het weer bijeenbrengen en het hoeden, zoals een ​herder​ zijn kudde hoedt.– Jeremia 31:10[/su_service]

Misschien niet allemaal actiepunten waar je zelf direct wat aan hebt, maar je zit er als discipel van Jezus wel mooi aan vast. Niet dat het vervelend is ofzo, want het Joodse volk heeft immers onze Verlosser en de Bijbel voortgebracht. Daar mogen we best eens wat voor terugdoen.

En als je er dan toch vooral zèlf iets uit wilt halen heb ik goed nieuws voor je: je zult er uiteindelijk zelf ook door gezegend worden (Genesis 12:3).