fbpx

Holy Hotspot: De stad van David

Stad van David
Deel deze post:
Lees ook:

De stad van koning David. Waar denk jij dan aan? Jeruzalem natuurlijk! ‘De stad van David’ is het oudste gedeelte van Jeruzalem. Benieuwd wat er gevonden is op deze archeologische opgraafplaats en wat dat betekent? Lees het in dit Holy Hotspot artikel!

Net buiten de Oude Stad van Jeruzalem vind je een nóg veel oudere ‘stad’. ‘De stad van David’ is een archeologische vindplaats uit de tijd van het Oude Testament. Het heet zo, vanwege de grote rol die David speelde in Jeruzalem. Hij veroverde de stad, het gedeelte dat we nu kennen als de stad van David. Er zijn allerlei opgravingen gedaan. In deze Holy Hotspot komen we drie daarvan tegen: de watertunnel van Hizkia, de vijver van Siloam en de Gihon-bron.

Wie was koning Hizkia?

Koning Hizkia regeerde in de achtste eeuw voor Christus. Hij diende God, in tegenstelling tot zijn vader Achaz. Hizkia was de twaalfde koning van het tweestammenrijk Juda. Hoe zat dat ook alweer? Even een stukje geschiedenis. Na de dood van koning Salomo was Israël niet langer een ‘verenigd koninkrijk’. Het viel uit elkaar en splitste zich in twee naties. Het zuidelijke rijk Juda, wordt ook wel het tweestammenrijk genoemd. Het noordelijke rijk Israël, wordt ook wel het tienstammenrijk genoemd.

Hizkia diende God, in tegenstelling tot zijn vader Achaz.

Hizkia regeerde over het koninkrijk Juda vanuit de hoofdstad Jeruzalem. Het was een bruisende tijd voor de stad. Jeruzalem kreeg een steeds grotere betekenis. Het noordelijke rijk Israël was namelijk in 722 voor Christus veroverd door de Assyriërs. Veel inwoners vluchtten naar Juda. Koning Hizkia maakte deel uit van deze opleving in Jeruzalem. Alles ging goed. Totdat de Assyriërs, onder leiding van koning Sanherib, ook Jeruzalem dreigden aan te vallen.

Wat heeft Hizkia gedaan?

Hizkia was de Assyriërs te slim af. Hij leek loyaal aan hen, maar versterkte eigenlijk de stadsmuren van Jeruzalem. Ook liet hij een ondergronds kanaal en een vijver aanleggen. Een technisch hoogstandje voor die tijd. In deze tunnel van Hizkia stroomde water via de Gihon-bron naar de vijver van Siloam. Zo droogden de inwoners van Jeruzalem niet uit, maar de Assyriërs wel.

De tunnel van Hizkia

Even terug, de Gihon-bron? Wat is dat? Nou, Jeruzalem is in de tijd van het Oude Testament gebouwd naast een waterbron. Dat was toen de ‘levensader’ van een stad. Inwoners van Jeruzalem daalden af naar de Gihon-bron om water te putten. Als je een stad aan wilde vallen, moest je dus bij de bron zijn. Dat wist Hizkia. Hij was de Assyriërs voor en bouwde een tunnel en een vijver om de inwoners van Jeruzalem van water te blijven voorzien.

Als je een stad aan wilde vallen, moest je dus bij de bron zijn.

‘Het overige nu van de geschiedenis van Hizkia, en al zijn macht, en hoe hij de vijver en de waterloop gemaakt heeft en water in de stad gebracht heeft, is dat niet beschreven in het boek van de kronieken van de koningen van Juda?’ –  2 Koningen 20:20 (HSV)

‘Hizkia was het die de bovenste uitgang van het water van de Gihonbron dichtstopte en het water recht naar beneden leidde, naar het westen van de stad van David. En Hizkia was voorspoedig in al zijn werk.’ – 2 Kronieken 32:30 (HSV)

Het plan van koning Hizkia slaagde. De Assyrische koning Sanherib droop uiteindelijk af. Helaas bleef het daar niet bij. In 587 voor Christus verwoestte de Babylonische koning Nebukadnezar de stad Jeruzalem.

Welke rol speelt dit in het Nieuwe Testament?

Tot zover de betekenis van de stad van David? Zeker niet! In het Nieuwe Testament komen we de vijver van Siloam weer tegen. Jezus geneest in het evangelie van Johannes een blinde man. Hij stuurt hem naar, jawel, ‘het badwater Siloam’. Dat moet haast wel dezelfde plek geweest zijn.

‘En in het voorbijgaan zag Hij iemand die blind was van de geboorte af. En Zijn discipelen vroegen Hem: Rabbi, wie heeft er gezondigd, hij of zijn ouders, dat hij blind geboren zou worden? Jezus antwoordde: Hij heeft niet gezondigd en zijn ouders ook niet, maar dit is gebeurd, opdat de werken van God in hem geopenbaard zouden worden. Ik moet de werken doen van Hem Die Mij gezonden heeft, zolang het dag is; er komt een nacht waarin niemand kan werken. Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik het Licht der wereld. Nadat Hij dit gezegd had, spuwde Hij op de grond, maakte slijk met het speeksel en streek het slijk op de ogen van de blinde, en Hij zei tegen hem: Ga heen, was u in het badwater Siloam. Hij dan ging weg en waste zich en kwam ziende terug.’ – Johannes 9: 1-7 (HSV)

Kan ik de stad van David bezoeken?

Jazeker! Een bezoekje aan de stad van David tijdens jouw reis naar Israël is zeker aan te raden. De eeuwenoude geschiedenis van het Oude Testament komt op deze plek tot leven. Je kunt er bijvoorbeeld overblijfselen van de Gihon-bron bekijken. Vergeet ook niet een zaklamp, droge sokken en wat lef mee te nemen. Een tochtje door de smalle, donkere tunnel van Hizkia zul je niet snel vergeten. Er stroomt nu geen water meer doorheen, maar natte voeten krijg je wel. Aan het einde wacht je de droge vijver van Siloam. Naast deze drie bezienswaardigheden, valt er nog veel meer te zien in de stad van David. Trek er gerust een middagje voor uit! Tickets en meer informatie vind je hier.

Lees ook: Holy Hotspot: ‘Op deze rots zal Ik Mijn gemeente bouwen’