fbpx

Holy Hotspot: Elia op de berg Karmel

Berg Karmel
Deel deze post:
Lees ook:

De ‘Holy Hotspots’-serie is jouw gids door Israël! Ontdek de mooiste plekken in het Heilige Land en hun Bijbelse betekenis. Deze keer meer over het grootste nationale park in Israël én de plek waar God liet zien dat Hij alle macht heeft: het Karmelgebergte.

‘Nu dan, stuur boden, breng heel Israël bijeen bij mij op de berg Karmel, met de vierhonderdvijftig profeten van de Baäl en de vierhonderd profeten van Asjera, die aan de tafel van Izebel eten. Daarop stuurde Achab boden naar alle Israëlieten, en bracht de profeten op de berg Karmel bijeen.’ – 1 Koningen 18:19-20 (HSV)

Hoe dit verhaal verder gaat? Elia daagt de profeten van de god Baäl uit. Hij maakt het altaar op de berg Karmel klaar en zegt in vers 24: ‘Roept u daarna de naam van uw god aan, dan zal ík de Naam van de HEERE aanroepen. En de God Die door vuur antwoordt, Die is God.’ Je kunt wel raden, Baäl antwoordde niet. God daarentegen stak het met water doordrenkte vuur aan. Vers 39 vertelt: ‘Toen heel het volk dat zag, wierpen zij zich met hun gezicht ter aarde en zeiden: De HEERE is God, de HEERE is God!’

Wie is Elia?

Elia is een ‘non-literaire’ profeet in de Bijbel. Dat wil zeggen, hij heeft geen eigen Bijbelboek. Toch speelt Elia wel een belangrijke rol in de Bijbel. Hij komt zowel in het Oude, als het Nieuwe Testament voor. Een non-literaire profeet als Elia focuste zich op de koning en het hof. Elia sprak tijdens de regeringen van koningen Achab en Achazja. Zij regeerden tijdens de negende eeuw voor Christus over Israël. In deze tijd was Israël niet langer verenigd, maar verdeeld in het noordelijke tienstammenrijk Israël en het zuidelijke tweestammenrijk Juda.

God zond Zijn dienaren, profeten, op een keerpunt in de geschiedenis van Israël en Juda. De buitenlandse machthebbers Assyrië, Babylon en Egypte vormden een dreiging. Daarnaast was er veel afgoderij in het land. Koning Achab diende, door zijn vrouw Izebel, de god Baäl. Zouden Israël en Juda terugkeren naar hun God of valse religies in stand blijven houden? Je kan je wel voorstellen, Elia had als boodschapper van God geen makkelijke taak. Elia bleef altijd trouw aan God. Hij trad op tegen de afgoderij en liet zien wie echt God was. Dat gebeurde ook op de berg Karmel.

Je kan je wel voorstellen, Elia had als boodschapper van God geen makkelijke taak. Elia bleef altijd trouw aan God.

Waarom de berg Karmel?

Met het verhaal uit 1 Koningen laat God zien dat Hij almachtig is. De berg Karmel heet in het Hebreeuws ‘Kerem El’, dat betekent ‘wijngaard van God’. Het Karmelgebergte ligt vlakbij de Middellandse Zee. Het is een hele vruchtbare plek met veel begroeiing. Ook in de tijd van de Bijbel. Typisch een plek om Baäl, de god van de vruchtbaarheid, te aanbidden. Dat gebeurde dan ook.

De berg Karmel heet in het Hebreeuws ‘Kerem El’, dat betekent ‘wijngaard van God’.

Eerder had op de berg Karmel een altaar voor God gestaan. Dat was verwoest. God wilde ook geen offers ontvangen op deze plek. Daar was Jeruzalem voor bedoeld. Toch liet God juist op deze plek zien wie echt God is. Op het terrein van Zijn tegenstander maakte God duidelijk wie de macht heeft. Hij liet het offer, dat doordrenkt was met water, wél branden.

Luister ook de podcast over de mooiste ervaringen in Israël!

Kan ik de berg Karmel bezoeken?

Absoluut! Tegenwoordig ligt het Karmelgebergte in het ‘Mount Carmel National Park’. Dit is het grootste nationale park in Israël. Het ligt naast Haifa, aan de Middellandse Zee. Je hebt er verschillende wandelroutes langs uitkijkpunten, kliffen en bossen. En, als je goed oplet, kun je zelf nog allerlei dieren zoals knaagdieren, vogels en herten tegenkomen. Het Karmelgebergte is ongeveer vijfhonderd meter hoog. Op de noordoostelijke top ligt het Muhraqa klooster, vermoedelijk op de plek waar Elia de Baälprofeten uitdaagde. Vanaf het gebergte heb je een prachtig uitzicht over de Middellandse Zee en vlakte van Jizreël.

Het Muhraqa klooster

Meer Holy Hotspots? Klik hier!