fbpx

Holy Hotspot: Jaffa, de voorstad van Tel Aviv

Holy Hotspots: Jaffa
Deel deze post:
Lees ook:

De ‘Holy Hotspots’-serie is jouw gids door Israël! Ontdek de mooiste plekken in het Heilige Land én hun Bijbelse betekenis. Jaffa is het pittoreske voorstadje van de wereldstad Tel Aviv. Erg leuk om doorheen te struinen, vooral als je weet wat er zich heeft afgespeeld!

Jaffa, Jafo of Joppe. Het zijn drie verschillende namen voor dezelfde stad. Vlak onder de bruisende wereldstad Tel Aviv, vind je deze havenplaats aan de Middellandse Zee. Jaffa is één van de oudste steden ter wereld. Vroeger een belangrijke haven voor handelaren, tegenwoordig liggen er alleen nog vissersboten en plezierjachten aangemeerd. Een plek met een rijke historie, ook Bijbels gezien. De stad Jaffa kom je een aantal keer tegen in de Bijbel, beginnend bij Jozua.

Jaffa, Jafo of Joppe. Het zijn drie verschillende namen voor dezelfde stad.

Jaffa in het Oude Testament

Jozua

‘Het zevende lot kwam uit op de stam van de nakomelingen van Dan, naar hun geslachten. Het gebied dat hun erfelijk bezit was, omvatte: (…), Mejarkon en Rakkon, met het gebied tegenover Jafo.’ – Jozua 19:40, 41 en 46

Jozua veroverde het land Kanaän en verdeelde het over de twaalf stammen van Israël. De stam Dan kreeg het gebied met Jafo, de naam van Jaffa in het Oude Testament. We komen de stad weer tegen bij de bouw van de eerste en de tweede tempel.

Salomo

‘En wij zullen bomen van de Libanon kappen, zoveel als u nodig hebt, en wij zullen die naar u als vlotten over zee naar Jafo brengen. En ú moet ze vandaar overbrengen naar Jeruzalem.’ – 2 Kronieken 2:16

Koning Salomo had een belangrijke taak. Hij bouwde de tempel, de plek waar God woonde onder Zijn volk. Salomo had allerlei materialen nodig en deed daarvoor een beroep op koning Hiram. Hij was de koning van Tyrus, een belangrijk handelscentrum in het zuiden van Libanon. Deze stadsstaat was in handen van de Feniciërs, echte zeevaarders. Vandaar dat Salomo hen om hulp vroeg. Koning Hiram antwoordt in 2 Kronieken 2:16 op een brief van Salomo. Hij gaat hout leveren voor de bouw van de tempel en brengt dat naar de haven van Jafo.

Herbouw van de tempel

‘Daarom gaven zij geld voor de steenhouwers en voor de ambachtslieden, en eten en drinken en olie voor de Sidoniërs en de Tyriërs, om cederhout te laten komen van de Libanon, over zee naar Jafo, overeenkomstig de vergunning hen verleend door Kores, de koning van Perzië.’ – Ezra 3:7

Jafo duikt weer op bij de bouw van de tweede tempel. De eerste is afgemaakt, maar door de Babylonische koning Nebukadnezar in 587 voor Christus verwoest. Koning Nebukadnezar leidde het Joodse volk in ballingschap. Na zeventig jaar mocht het volk met toestemming van de Perzische koning Kores, of Cyrus, eindelijk terug naar Jeruzalem. Tijd om de stad en de tempel te herbouwen! Ondanks tegenslagen zette het volk door. Materialen voor het tempelcomplex werden opnieuw via Jafo het land binnengebracht.

Jona

‘Maar Jona stond op om naar Tarsis te vluchten, weg van het aangezicht van de HEERE. Hij daalde af naar Jafo en vond een schip dat naar Tarsis ging. Hij betaalde de prijs voor de overtocht en daalde af in het schip om met hen mee te gaan naar Tarsis, weg van het aangezicht van de HEERE.’ – Jona 1:3

Er kwam opnieuw een schip aan in de haven van Jafo. Alleen nu stapte er een mens aan boord, klaar om weg te gaan van Israël. God riep Jona om Zijn woord te verspreiden in Ninevé. Jona koos ervoor om te vluchten naar Tarsis. Hij ging regelrecht de andere kant op. Hoe dat afloopt? Lees het in het Bijbelboek Jona!

Uitzicht op Jaffa vanaf Tel Aviv

Jaffa in het Nieuwe Testament

‘En er was in Joppe een zekere discipelin van wie de naam Tabitha was, wat vertaald Dorkas betekent. Deze was overvloedig in goede werken, en in liefdegaven die zij schonk. (…) En het gebeurde dat hij veel dagen in Joppe bleef, bij een zekere Simon, een leerlooier.’ – Handelingen 9:36, 43

In het Nieuwe Testament heet Jaffa geen Jafo, maar Joppe. Petrus bezoekt Joppe in Handelingen. Hij bleef een aantal dagen bij ‘Simon de leerlooier’. In Joppe maakte Petrus van alles mee. Eén van die bijzondere gebeurtenissen wordt beschreven in Handelingen 9. Daar wekt Petrus een dode vrouw, Tabitha, of Dorkas, tot leven.

Kan ik Jaffa bezoeken?

Loop langs de kustlijn naar het zuiden van Tel Aviv en je komt vanzelf bij Jaffa uit. Het is erg leuk om op je gemak door dit gezellige stadje te struinen. Houd je van visgerechten? Haal je hart op bij de haven. Daar zitten heel veel visrestaurantjes. Ben je meer een kunstliefhebber? Ook dan heb je geluk, want in de smalle straatjes van Jaffa vind je veel ateliers en kunstgalerijen. Voor alle anderen, geniet van de marktjes, het geweldige uitzicht over Tel Aviv en de Middellandse Zee!

Benieuwd hoe Jaffa eruitziet? Bekijk het hier!

Meer Holy Hotspots? Klik hier!