fbpx

Holy Hotspot: Jozua, Elia en Jezus bij de Jordaan

2
Deel deze post:
Lees ook:

De ‘Holy Hotspots’-serie is jouw gids door Israël! Ontdek de mooiste plekken in het Heilige Land én hun Bijbelse betekenis. Bij de rivier de Jordaan speelden zich drie belangrijke Bijbelse gebeurtenissen af. Er schuilt een bijzondere symboliek in.

‘Jordaan’ betekent ‘afdalen’. De Jordaan ontspringt op de berg Hermon, stroomt door het meer van Galilea en eindigt in de Dode Zee. Eén van de brongebieden van de Jordaan is het natuurgebied Tel Dan. In de tijd van de Bijbel was de Jordaan een brede rivier. Tegenwoordig is het een smal stroompje. Hoe dat komt? Het water van de Jordaan wordt gebruikt voor drinkwater. Opvallend is dat de Jordaan de enige rivier ter wereld is, die stroomt naar een ‘doods’ gebied. In de Dode Zee is geen leven. Het water kan nergens heen en verdampt. De Jordaan wordt daarom ook wel ‘doodsrivier’ genoemd. Alles wat meegaat in de Jordaan, komt om.

Jozua en de Jordaan

In het Oude Testament trok het volk Israël, onder leiding van Jozua, het Beloofde Land in. Daarvoor moest eerst de Jordaan overgestoken worden. In Jozua 3:15 staat dat het oogsttijd was in Israël. De Jordaan was buiten zijn oevers getreden. Geen minuscuul watertje dus, maar een overstroming. Niet niks om een volk deze heuse watermassa te laten oversteken. Overigens is het overstromen van de Jordaan nu eigenlijk niet meer mogelijk, door waterwerken en het gebruik van het water.

Het volk Israël was niet alleen, God was met hen. Ten noorden van Gilgal, bij Jericho, lag de plek Adam. Bij deze stad stroomde de Jordaan door een bocht, met bergen aan één kant. Bij een hoge waterstand, is het mogelijk dat het gebergte deels afbrokkelt en een dam vormt. Dat is vaker gebeurt in de geschiedenis. Het gebeurde ook précies toen het volk Israël het water wilde oversteken. God damde het rivierwater af bij Adam.

‘Toen stak het volk over, tegenover Jericho. Maar de priesters die de ark van het verbond van de HEERE droegen, stonden op het droge, in het midden van de Jordaan, onbeweeglijk. En heel Israël stak over op het droge, tot heel het volk het oversteken van de Jordaan voltooid had.’ – Jozua 3:16-17 (HSV)

Elia en Elisa en de Jordaan

Later in de Bijbelse geschiedenis keren twee profeten terug naar de Jordaan. Elia en zijn opvolger Elisa steken de rivier over. Niet zomaar, maar Elia slaat met zijn mantel op de Jordaan en het water gaat opzij. Aan de overkant kwamen ze vermoedelijk bij de berg Nebo. Daar keek eerder Mozes uit over het Beloofde Land en stierf hij. God voerde Elia in een vurige wagen ten hemel. Elisa blijft achter met de mantel van Elia. Ook hij slaat met de mantel op het water en ook voor hem gaat het opzij.

‘Toen nam Elia zijn mantel, rolde hem op en sloeg het water [van de Jordaan]. Dat werd naar beide zijden verdeeld, en zij gingen er beiden door, over het droge.’ – 2 Koningen 2:8 (HSV)

Jezus en de Jordaan

In het Oude Testament ging bij Mozes het water van de Rietzee opzij en bij Jozua, Elia en Elisa de Jordaan. In het Nieuwe Testament komt Jezus bij de Jordaan. Bij Jezus gaat het water niet opzij, maar Hij gaat de Jordaan juist in. Hij wordt gedoopt door Johannes de Doper. Jezus gaat met Zijn doop onder in de ‘doodsrivier’ en komt weer boven. De Heilige Geest verschijnt in de vorm van een duif. Jezus’ doop is een bijzonder beeld van Zijn kruisiging en opstanding. Toen ging Jezus de dood echt in, maar stond Hij ook weer op.

‘Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, naar Johannes, om door hem gedoopt te worden. Maar Johannes wilde Hem hiervan weerhouden en zei: Ik heb het nodig door U gedoopt te worden, en komt U naar mij? Maar Jezus antwoordde hem en zei: Laat het nu gebeuren, want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij het Hem toe. En nadat Jezus gedoopt was, kwam Hij meteen op uit het water; en zie, de hemelen werden voor Hem geopend, en Hij zag de Geest van God als een duif neerdalen en op Zich komen. En zie, een stem uit de hemelen zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb!’ – Mattheüs 3:13-17 (HSV)

God hield het water, ‘de dood’, tegen, waardoor het volk Israël, onder leiding van Jozua, het Beloofde Land in kon trekken. Het staat als het ware symbool voor Jezus. Hij overwon de dood, bracht nieuw leven en baande de weg naar het ‘Beloofde Land’. Helemaal bijzonder wanneer je bedenkt dat het Hebreeuwse woord voor ‘Jozua’ oorspronkelijk erg op het Hebreeuwse woord voor ‘Jezus’ lijkt.

Kan ik de Jordaan bezoeken?

Natuurlijk! De Jordaan kun je op verschillende plekken bezoeken. De bovenstaande gebeurtenissen hebben zich waarschijnlijk afgespeeld bij of in de buurt van Qasr Al-Yahud.  Dit is een doopplaats, met een aantal kerken en kloosters. Er worden ook duiven gehouden, wat natuurlijk een bijzonder beeld is van het verhaal van Jezus’ doop. Je kunt niet zomaar naar de overkant van de Jordaan, het vormt namelijk de grens tussen Israël en Jordanië. Een andere bekende doopplaats bij de Jordaan is Yardenit, net onder het meer van Galilea. Deze omgeving is groener en het Jordaanwater helderder, in vergelijking met Qasr Al-Yahud. Beide plekken zijn gratis te bezoeken.

Neem een kijkje bij Qasr Al-Yahud!

Meer Holy Hotspots? Klik hier!