fbpx

Holy Hotspots: Plekken waar Jezus is geweest!

Plekken waar Jezus is geweest
Deel deze post:
Lees ook:

De ‘Holy Hotspots’-serie is jouw gids door Israël! Ontdek de mooiste plekken in het Heilige Land én hun Bijbelse betekenis. Ken je de Bergrede, het wonder van de vijf broden en twee vissen en de genezing van de verlamde man? Het speelde zich allemaal af rondom het meer van Galilea!

Berg der Zaligsprekingen

Het meer van Galilea bevindt zich in het noorden van Israël. Het is ongeveer 150 km2 groot en daarmee het grootste zoetwatermeer in Israël. Je kan je wel voorstellen dat het dus een belangrijk waterreservoir is. Het bevindt zich 210 meter onder de zeespiegel en is daarmee het laagste zoetwatermeer ter wereld. Het meer van Galilea wordt gevoed door de Jordaan en eindigt in de Dode Zee. Het wordt ook wel het meer van Tiberias of het meer van Gennesaret genoemd. In de tijd van de Bijbel speelden veel verhalen zich op het meer van Galilea af. Rondom het meer is echter ook veel gebeurd. Je vind er allerlei stadjes, stranden en natuurgebieden. Aan de noordoever ligt de Mount of Beautitudes, of: berg der zaligsprekingen. Daar vertelde Jezus de bekende Bergrede met de acht zaligsprekingen in Mattheüs 5.

Kapernaüm
Het meer van Galilea

‘Toen Jezus de menigte zag, ging Hij de berg op, en nadat Hij was gaan zitten, kwamen Zijn discipelen bij Hem. En Hij opende Zijn mond en onderwees hen. Hij zei: Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het Koninkrijk der hemelen. Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden.

Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden. Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het Koninkrijk der hemelen. Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt, en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van Mij. Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen, want zo hebben ze de profeten vervolgd die er vóór u geweest zijn.’ – Mattheüs 5:1-12 (HSV)

De Mount of Beautitudes is gratis te bezoeken. Een prachtige, rustgevende plaats midden in de natuur. Laat Jezus’ woorden op je inzinken en wandel op je gemakje rond op deze plek. Je vindt er een kerkje en kleurrijke tuinen. Vanaf de Mount of Beautitudes heb je een waanzinnig uitzicht over het meer van Galilea.

Tabgha

Aan de voet van de Mount of Beautitudes vind je het plaatsje Tabgha. Volgens de traditie speelde hier het verhaal in Mattheüs 14:13-21 zich af. Jezus gaf daar een grote groep mensen te eten met twee broden en vijf vissen. Tabgha kun je gratis bezoeken. Er staat een kerkje met een prachtige mozaïekvloer.

‘En Hij gaf de menigte opdracht op het gras te gaan zitten; en Hij nam de vijf broden en de twee vissen, en terwijl Hij opkeek naar de hemel, zegende Hij ze. En toen Hij ze gebroken had, gaf Hij de broden aan de discipelen, en de discipelen gaven ze aan de menigte. En zij aten allen en werden verzadigd, en ze raapten het overschot van de stukken brood op, twaalf manden vol.’ – Mattheüs 14:19-20 (HSV)

Kapernaüm
De ruïnes van de synagoge in Kapernaüm

Kapernaüm

Kapernaüm was in de tijd van de Bijbel een vissersdorpje. Er woonden zo’n duizend tot vijftienhonderd mensen. Het stadje speelde een belangrijke rol in het Nieuwe Testament. Jezus woonde er zelfs waarschijnlijk, net als de discipelen Petrus, Andreas en Mattheüs. Jezus verbleef vermoedelijk in het huis van Petrus.

‘Hij verliet Nazareth en ging wonen in Kapernaüm, dat aan de zee lag, in het gebied van Zebulon en Naftali,’ – Mattheüs 4:13 (HSV)

In en rond Kapernaüm liet Jezus veel van Gods koninkrijk zien. Hij predikte, genas mensen, en dreef demonen uit. Hij was regelmatig te vinden in de synagoge van Kapernaüm, waar hij Gods woord verkondigde en onderwijs gaf.

‘Deze dingen zei Hij, terwijl Hij onderwijs gaf in de synagoge in Kapernaüm.’ – Johannes 6:59 (HSV)

Een gedeelte van Kapernaüm is opgegraven. Je kan het gratis bezoeken. Zo vind je er een synagoge uit de vierde eeuw na Christus. Deze synagoge staat waarschijnlijk op dezelfde plek als degene in Jezus’ tijd. Ook is er een kerk gebouwd op de plek waar vermoedelijk het huis van Petrus was. Binnenin de kerk kijk je bovenop het huis van Petrus. Helemaal bijzonder, als je bedenkt dat Marcus 2:1-13 zich hier misschien heeft afgespeeld. Jezus was toen thuis en genas een verlamde man, die door zijn vrienden via het dak naar beneden werd gelaten.

Meer zien van Kapernaüm?

Galilea in virtual reality beleven?

Meer Holy Hotspots? Klik hier!