fbpx

70 jaar Israël: nou en?

70 jaar Israel
Deel deze post:
Lees ook:

Vandaag vieren miljoenen christenen over de hele wereld uitgebreid de verjaardag van de staat Israël. Waarom? Omdat Israël precies zeventig jaar bestaat. ‘Nou en’, denk je misschien, want vorig jaar bestond het dus 69 jaar en volgend jaar 71. Klopt, maar toch is er iets bijzonders met dat getal 70.

In de Bijbel speelt het getal 70 een belangrijke rol. Denk aan het zeven maal zeventig keer vergeven, de zeventig (jaar)weken van de profeet Daniël en zeventig als volmaakte leeftijd (Psalm 90).

In de Joodse traditie staat het getal 70 symbool voor alle volken van de wereld. Dat is gebaseerd op Genesis 10, waar 70 volken worden genoemd die uit Noach voortkomen.

Dit stukje Joodse traditie komt ook voor in het Nieuwe Testament. Jezus, Die als Jood natuurlijk goed op de hoogte was van de Joodse traditie, zendt in Lukas 10 in totaal 70 mensen uit om van Hem te getuigen. Waarom 70? Om duidelijk te maken dat het Evangelie aan alle volken verteld moet worden.

Datzelfde geldt voor de boodschap van Gods trouw aan Israël. In Jeremia 31:10 staat:

Hoor het woord van de Heere, heidenvolken,
verkondig het in de kustlanden van ver weg, en zeg:
Hij Die Israël verstrooid heeft, zal het weer bijeenbrengen
en het hoeden, zoals een ​herder​ zijn kudde hoedt.   

Al 70 jaar lang biedt de staat Israël aan Joden de mogelijkheid om terug te keren naar het land waar het voor hun volk allemaal begon. God brengt hen Zelf terug en zal ze hoeden zoals een herder zijn kudde hoedt. Wij mogen daar als christenen getuige van zijn en er van getuigen. Mooi toch?