fbpx

Wat is alija?

Wat is alija
Deel deze post:
Lees ook:

Alija duidt de terugkeer aan van Joden naar Israël, het Beloofde Land. Joden wonen verspreid over de hele wereld, maar steeds meer van hen willen de Bijbelse belofte navolgen: wonen in het land van hun voorvaderen.

Wat betekent het woord ‘alija’?

Alija, ook wel aliya, is een Hebreeuws woord dat opgaan of stijgen betekent. Alija maken staat synoniem voor de terugkeer naar Sion en Jeruzalem: shivat Zion. De alija houdt de beëindiging in van de diaspora (verspreiding van de Joden over de hele wereld) en de terugkeer van het Joodse volk naar het land van hun voorvaderen Abraham, Izaäk en Jacob.

Wat zegt de Bijbel over alija?

In de Bijbel werd de terugkeer van de Joden naar Israël door de profeten al lang geleden voorzegd. Voorbeelden van teksten hierover zijn Jeremia 23:7-8, Deuteronomium 30:3, Jesaja 43:5 en Jesaja 11:12.

Jesaja 11:12 Hij zal een ​banier​ omhoog heffen onder de heidenvolken en Hij zal de verdrevenen van Israël verzamelen en hen die vanuit Juda overal verspreid zijn, bijeenbrengen van de vier hoeken van de aarde.

De profetieën over het land Israël zijn uitgekomen toen de staat Israël werd opgericht in 1948. Het is dus zeker Bijbels dat de Joden terugkeren naar Israël, het land dat eeuwen geleden aan hen beloofd was.

Lees hier 10 Bijbelteksten over alija

Alija door de tijd heen

Door de diaspora leven de Joden verspreid over de hele wereld. Tot en met de negentiende eeuw was er nog niet veel sprake van alija. In 1880 leefden er maar 24.000 Joden in het Beloofde Land, wat geleidelijk steeg tot 650.000 in 1948. In 1950 werd de Wet op de Terugkeer gemaakt, waardoor iedereen van Joodse afkomst naar Israël kon gaan en het staatsburgerschap kon ontvangen. Tot op de dag van vandaag keren jaarlijks duizenden Joden terug naar Israël. In de negentiende eeuw kwamen de Joden vooral uit Europa en Rusland, tegenwoordig komen ze uit alle hoeken van de wereld.

Alija in cijfers

Het aantal Joden op deze wereld wordt geschat op 14,5 miljoen, plus nog 2,5 miljoen mensen met één joodse ouder. Ruim 6 miljoen Joden wonen in Israël, dus ongeveer 8 miljoen leven buiten Israël. De meesten wonen in de VS, ongeveer 5,5 miljoen. De rest woont in landen als Ethiopië, India, de voormalige Sovjet-Unie, Frankrijk, etc. Geschat wordt dat er zo’n 300.000 Joden in Oekraïne wonen.

Hulp bij alija maken

Christenen voor Israël is in 1996 begonnen met het project ‘Breng de Joden Thuis’. Mensen kunnen een gift geven voor dit doel en op die manier een Jood uit Frankrijk, Oekraïne of India helpen om terug te keren naar het Beloofde Land. Door dit project hebben al ruim 130.000 Joden kunnen emigreren naar Israël.  Christenen voor Israël steunt ook het project ‘First Home in the Homeland’, waardoor teruggekeerde Joden worden geholpen om te integreren in de Israëlische maatschappij.