fbpx

Wat en waar is de Tempelberg?

Wat en waar is de Tempelberg?
Deel deze post:
Lees ook:

De Tempelberg is al heel lang het middelpunt van het conflict tussen Israël en de Palestijnen. Maar waarom? Wat maakt de Tempelberg nou zo belangrijk?

Naam van de Tempelberg

De Tempelberg dankt zijn naam aan – je raadt het al – het feit dat hier de twee tempels uit het jodendom stonden. In het Hebreeuws wordt de Tempelberg Har HaBayit genoemd: berg van het huis. Dit verwijst naar de tempel als woning van God.

Moslims spreken over de Haram al-Sharif: het verheven heiligdom. Op de berg staan een aantal islamitische heiligdommen, waarvan de gouden Rotskoepel de bekendste is.

De Tempelberg in de Bijbel

De plaats van de tempel, de berg Sion en de berg Moria die in de Bijbel worden genoemd zijn dezelfde plek. De Tempelberg is dus de plaats waar Abraham zijn zoon Izaäk zou offeren (Genesis 22).

Duizend jaar later werd hier onder koning Salomo de eerste joodse tempel gebouwd. Salomo zei daar zelf over: ‘Ik heb immers een ​huis​ gebouwd als woning voor U, een vaste woonplaats voor U, in alle eeuwigheid.’

God verwijst in Psalm 132:13-14 Zelf ook naar deze plek als Zijn eeuwige woonplaats: ‘Want de Heere heeft Sion ​verkozen, Hij heeft het begeerd tot Zijn woongebied. Dit is, zei Hij, Mijn rustplaats tot in eeuwigheid, hier zal Ik wonen, want naar haar heb Ik verlangd.’

‘Dit is, zei Hij, Mijn rustplaats tot in eeuwigheid, hier zal Ik wonen, want naar haar heb Ik verlangd.’

Nadat de eerste tempel werd verwoest bouwde Israël op dezelfde plek een nieuwe tempel. Dit is de tempel waar de Heere Jezus als twaalfjarige jongen bij de rabbijnen leerde (Lukas 2 vanaf vers 41). De Klaagmuur die je vandaag nog kunt bezoeken is een overblijfsel van het tweede tempelcomplex.

Rotskoepel op Tempelberg

De Tempelberg behoort tot de drie heiligste plekken in de islam. De andere twee zijn de Kaäba in Mekka en de Moskee van de Profeet in Medina, allebei in het huidige Saoedi-Arabië.

De Tempelberg is voor moslims heilig omdat het volgens de islamitische traditie de plek is waar Mohammed zijn hemelreis begon. In de gouden Rotskoepel zou een voetafdruk van de profeet te zien zijn. Toch wordt deze plek niet genoemd in de Koran.

De al-Aqsamoskee op de Tempelberg is voor veel moslims in Israël een populaire plek om te bidden. Vooral tijdens de Ramadan trekken tienduizenden Palestijnen en Arabische Israëli’s naar Jeruzalem.

De Tempelberg vandaag

Toen Israël in 1967 de Tempelberg veroverde op het leger van Jordanië, dat vanaf 1948 de Oude Stad van Jeruzalem bezette, waren veel mensen in Israël dolblij. De heiligste plek in het jodendom was eindelijk weer toegankelijk voor joden. Er werden zelfs al plannen gemaakt voor de bouw van de derde tempel.

Maar de politieke leiders van Israël wisten dat de Israëlische aanwezigheid op de Tempelberg niet zou worden gewaardeerd door de Arabieren. Daarom besloten ze om het Tempelplein over te dragen aan de Jordaanse Waqf, een stichting die het beheer over het gebied op zich moest nemen. Nog steeds is deze Waqf samen met Israël verantwoordelijk voor de Tempelberg.

Er zijn ook rabbijnen die vinden dat joden helemaal niet op het Tempelplein zouden moeten komen.

De spanning rond het Tempelplein loopt regelmatig flink op. Zo leidde een bezoek van de Israëlische premier Ariël Sharon in 2000 tot een enorme Palestijnse volksopstand en werd rabbijn Yehuda Glick in 2014 neergeschoten omdat hij vindt dat joden zouden moeten kunnen bidden op het Tempelplein.

Er zijn trouwens ook rabbijnen die vinden dat joden helemaal niet op het Tempelplein zouden moeten komen. Omdat het niet zeker is wat de precieze locatie is van het heilige der heiligen (waar de wolk van God intrek nam en alleen één keer per jaar bezocht mocht worden door de hogepriester) moeten joden het risico vermijden om deze plek te betreden, vinden zij.

De Tempelberg en de eindtijd

Verschillende joodse organisaties zijn al druk bezig met de voorbereidingen voor de bouw van een derde tempel op de Tempelberg. Volgens Ezechiël 40-48 zal deze tempel er ooit komen. Johannes noemt dit een tempel van God waarin waarachtig gebed zal plaatsvinden (Openbaring 11:1).

Hoe dit precies zal gaan wordt niet in de Bijbel beschreven, maar duidelijk is wel dat deze heilige plaats in de eindtijd in ere zal worden hersteld (Daniël 8:14). Tot die tijd zal de Tempelberg waarschijnlijk het decor blijven van een geestelijke strijd.