fbpx

Geloven Joden in Jezus?

Geloven Joden in Jezus
Deel deze post:
Lees ook:

Over het algemeen wijzen Joden het geloof in Jezus Christus als Messias af. Zijn bestaan wordt daarmee niet ontkend: Jezus wordt vaak gezien als een belangrijke en invloedrijke rabbijn uit de school van rabbijn Hillel.

Messiasbelijdende Joden

Er is een klein gedeelte van de Joden die gelooft dat Jezus Christus de Messias, de Verlosser is. Zij worden niet net als andere volgelingen van Jezus christenen genoemd, maar Messiasbelijdende Joden.

Deze term is wat misleidend, omdat in feite alle Joden belijden dat er een Messias is. Er is alleen een verschil van inzicht over wie de Messias is.

Het percentage Joden dat gelooft in Jezus als Messias is klein. In Israël wordt hun aantal geschat op 15.000.

Een andere Messias

Er zijn ook Joden die geloven dat de Messias al is gekomen, maar dan een andere dan Jezus Christus. Een bekend voorbeeld hiervan is rabbijn Menachem Mendel Schneerson.

Veel van zijn volgelingen hoopten dat Schneerson zich tijdens zijn leven zou openbaren als de Messias. Schneerson heeft deze claim zelf altijd verworpen, maar legde wel de nadruk op het gebed om de komst van de Messias. Ook na de dood van rabbijn Schneerson in 1994 zijn er nog Joden die geloven dat hij de Messias is.

Joodse visies op Jezus

Hoewel de meeste Joden dus niet geloven dat Jezus Christus de Messias is, wordt Zijn bestaan wel degelijk erkend. Lange tijd zagen veel Joden Jezus als een misleider of een vijand van het Joodse volk.

Dit had vooral te maken met het feit dat christenen eeuwenlang Joden hebben gehaat, vervolgd en vermoord omdat zij Jezus niet als Messias erkenden.

Tegenwoordig zien veel Joden in Jezus een belangrijke rabbijn die miljoenen mensen van over de hele wereld tot geloof in de God van Israël heeft gebracht.

Doordat de kerk in grote lijnen is teruggekomen van zijn anti-Joodse denkbeelden, worden Joden uitgedaagd om anti-christelijke denkbeelden ook bij te stellen. Dat leidt ook tot een hernieuwde Joodse visie op Jezus.

Toch zijn er voor Joden nog belangrijke bezwaren om te kunnen geloven dat Jezus de Messias is. Lees daar meer over in het artikel Waarom geloven Joden niet dat Jezus de Messias is?