fbpx

Wat is de sabbat?

Sabbat
Deel deze post:
Lees ook:

De sabbat is de rustdag voor de Joden. Deze rustdag gaat in op vrijdagavond met zonsondergang en duurt tot zonsondergang op zaterdag.

Wat betekent het woord ‘sabbat’?

Het woord ‘sabbat’ komt van het Hebreeuwse woord ‘sjavat’, wat ophouden  en opnieuw ademen betekent. Het is een rustdag voor de Joden. Het doel van deze dag is om niet je eigen verlangens centraal te stellen en even niet aan jezelf te denken. Ook wordt er van Joden verwacht de uittocht uit Egypte herdenken.

Waar komt de sabbat vandaan?

God heeft de sabbat zelf ingesteld, wat terug te lezen is in het Oude Testament. Al in Genesis 2 staat er dat God op de zevende dag rustte van het werk dat Hij gedaan had.

Genesis 2:2 God zegende de zevende dag en verklaarde die heilig, want op die dag rustte Hij van heel Zijn scheppingswerk.

Ook in de Tien Geboden (Exodus 20) komt dit naar voren. Het vierde gebod vanaf vers 8 tot 10 zegt:

Houd de sabbat in ere, het is een heilige dag. Zes dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de zevende dag is een rustdag, die gewijd is aan de HEER, uw God; dan mag u niet werken.

Hieruit blijkt dus dat God de rustdag zelf heeft ingesteld en dat Hij dit zó belangrijk vond, dat het één van de Tien Geboden werd.

Hoe wordt de sabbat gevierd?

God geeft in de Bijbel geen voorschriften over hoe de sabbat gevierd moet worden, behalve dat er niet gewerkt of handel gedreven mag worden.

Het houden van de rustdag wordt door de Joden niet gezien als een verplichting, maar als een feest. Vaak worden er ook gasten uitgenodigd. Hoe uitgebreid het wordt gevierd, hangt af van het gezin zelf. Vrijdagavond wordt er samen gegeten en gedronken. Twee gevlochten broden worden op de tafel gelegd met een doek eroverheen, wat herinnert aan de woestijntocht van het Israëlische volk, toen God hen op vrijdag manna gaf voor twee dagen. Ook worden er twee kaarsen gebrand, die staan voor de geboden onderhoud en gedenk. Er worden zegenbeden uitgesproken over de kaarsen, het brood en een beker wijn (of druivensap). Ook worden er samen liederen gezongen.  Na de zegenbeden en het ronddelen van de beker en het brood, wordt de rest van de maaltijd gegeten.

Op zaterdag wordt vaak een dienst bezocht om te leren uit Gods Woord. Daarna wordt de dag doorgebracht met vrienden of familie. Op die manier wordt de sabbat gebruikt om tot rust te komen en op God te focussen.

Lees hier of christenen zich ook aan de sabbat zouden moeten houden.