fbpx

Sabbatslezing: God is trouw aan Zijn volk!

Sabbatslezing

Voor het Joodse volk is de Sabbat heel belangrijk. Deze dag is anders dan de andere dagen en wordt ook zo gevierd. De sabbat begint op vrijdagavond als de zon ondergaat en eindigt zaterdag, op het tijdstip dat er drie sterren aan de hemel zichtbaar (zouden) zijn. De sabbatslezing speelt op deze rustdag een belangrijke rol.

De mannen gaan vrijdagavond, zaterdagochtend en zaterdagmiddag naar de synagoge. De vrouwen mogen hier ook bij aanwezig zijn, maar dat is niet verplicht. In de synagoge wordt elke sabbat een gedeelte uit de Thora gelezen, oftewel een parasja. Deze gedeelten zijn zo verdeeld, dat alle vijf de boeken van de Thora (de eerste vijf Bijbelboeken) in een jaar helemaal gelezen worden.

Hierna wordt de haftara gelezen. Dat is een gedeelte uit de boeken van de Profeten. Denk aan Jozua, Richteren, Jesaja, Jeremia en Ezechiël.

Aan het einde van elke week delen wij de sabbatslezing met jullie en een korte toelichting daarop.

Sabbatslezing – parasja

De parasja, het eerste deel van de sabbatslezing, gaat deze week over Deuteronomium 32:1-52.

Mozes is honderdtwintig jaar oud geworden als hij zijn taken overdraagt aan Jozua. Zijn laatste boodschap aan het volk is een lied over hoe God voor Zijn volk zorgt. Ondanks dat ze God verlaten, verzoent God zich telkens weer met zijn volk.

In vers 9 en 10 zien we: “Want het deel van de HEERE is Zijn volk, Jakob is het gebied dat Zijn eigendom is. Hij vond hem in een woestijngebied, in een woeste, huilende wildernis. Hij omringde hem, Hij onderwees hem, Hij beschermde hem als Zijn oogappel.” Hier wordt Gods liefde voor Zijn volk duidelijk, hoe Hij bij hen wil zijn en hen wil beschermen.

Toch heeft het Joodse volk God verlaten voor andere goden. Zij hebben God tot jaloersheid verwekt, want Hij is hun enige God. Hij is degene die weer toenadering zoekt met Zijn volk. “Zie nu in dat Ik, Ik Die ben, er is geen God naast Mij.” Hier herinnert Hij het volk aan Zijn verbond. Hij wil voor Zijn volk strijden en hen beschermen als Zijn oogappel.

Sabbatslezing – haftara

De haftara, het tweede deel van de sabbatslezing gaat deze week over 2 Samuël 22:1-51.

In 2 Samuël 22 lezen we ook van een lied, maar nu van David.

In mijn nood riep ik de HEERE aan, ik riep tot mijn God; Hij hoorde mijn stem vanuit Zijn paleis, mijn hulpgeroep kwam in Zijn oren.” Hier klinkt de hulpeloosheid van David duidelijk in door. En wat voor reactie komt er dan van de Heere? God de Almachtige zal hem redden. David benoemd hoe God indrukwekkend reageert. Er wordt gesproken over een aardbeving, over vuur, donkere wolken, water en de donder. God biedt David hulp en bevrijdt hem van koning Saul en zijn vijanden.

Dankbaar zingt David: “Daarom zal ik U, HEERE, loven onder de heidenvolken, voor Uw Naam zal ik psalmen zingen. Hij schenkt Zijn koning grote overwinningen en bewijst goedertierenheid aan Zijn gezalfde, aan David en zijn nageslacht tot in eeuwigheid.

Luister ook dit geweldige lied over de sabbat!

God is trouw aan Zijn volk

Zelfs nu, in het jaar 2022, is hier nog sprake van. Dat het Joodse volk nu nog bestaat, na al die jaren waarin zoveel gedaan is om het Joodse volk uit de weg te ruimen. De Heere denkt aan Zijn volk, Hij zal ze sparen tot in eeuwigheid. God is trouw aan zijn beloften!

In beide gedeelten zie je hoe God voor Zijn volk en voor David zorgt. Het is een oproep om ons met God te verzoenen, geen andere goden te dienen. Meerdere keren wordt God als Rots benoemd. Het laat zien wie Hij is, hoe betrouwbaar Hij is. Op Hem kun je je leven bouwen.

Sabbat shalom!

Wil je wekelijks de sabbatslezing ontvangen? Word dan gratis lid van onze Isreality WhatsApp! Klik hier voor meer info/aanmelden.

Benieuwd naar het waarom en hoe van de sabbat? Bekijk het in deze video: