fbpx

Wat is de Tenach?

Wat is de Tenach
Deel deze post:
Lees ook:

Tenach is een Hebreeuws woord en wordt gebruikt om de Joodse Bijbel mee aan te duiden. Dit is wat christenen het Oude Testament zijn gaan noemen.

Het woord Tenach bestaat eigenlijk uit drie verschillende woorden:

  • Thora (de eerste vijf boeken van de Bijbel)
  • Nevi’iem (de profeten, zoals Jesaja)
  • Ketoeviem (de geschriften, zoals de Psalmen)

Inhoud van de Tenach

De inhoud van de Tenach is -op accentverschillen in de verschillende vertalingen na- hetzelfde als die van het Oude Testament uit de christelijke Bijbel.

Toch is er een belangrijk verschil. De volgorde van het Oude Testament is namelijk anders dan die in de Tenach.

De boeken van het Oude Testament worden gerangschikt volgens de traditite van de Septuaginta, een vroege Griekse vertaling van de Tenach.

Die houdt deze volgorde aan:

  1. de wet
  2. historische boeken (Jozua-Esther)
  3. poëzie en wijsheden (Job-Hooglied)
  4. de profeten (Jesaja-Maleachi, inclusief Daniël en de Klaagliederen)

De originele indeling is echter als volgt:

  1. Thora – de vijf boeken van Mozes: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium. De volgorde is hetzelfde als in de christelijke Bijbel
  2. Profeten – de profeten worden verder onderverdeeld in de vroege profeten (Jozua, Richteren, Samuel en Koningen) en de late profeten (Jesaja, Jeremia, Ezechiël, Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakuk, Zefanja, Haggai, Zacharia en Maleachi)
  3. Geschriften – de rest van de Bijbelboeken, meestal in deze volgorde: Psalmen, Job, Spreuken, Ruth, Hooglied, Prediker, Klaagliederen, Esther, Daniël, Ezra, Nehemia en Kronieken

De Tenach eindigt dus met het laatste vers van 2 Kronieken, uit hoofdstuk 36:

Wie er onder u ook maar tot al Zijn volk behoort – de Heere, zijn God, zij met hem en laat hij optrekken (naar Jeruzalem).

Mede hierdoor wordt het optrekken naar Jeruzalem als een belangrijk element gezien binnen het jodendom.

Gebruik van de Tenach

In het christendom worden bepaalde boeken uit de het Oude Testament regelmatig gelezen, zoals Genesis, de Psalmen en Jesaja. Andere boeken worden maar zelden aangehaald, waaronder Numeri, Haggai of Obadja.

In het jodendom wordt er elke sjabbat een gedeelte uit de profeten gelezen. Dit staat in relatie met de ‘parasha van de week’, het gedeelte uit de Thora dat die sjabbat wordt gelezen.