fbpx

Wat is de Thora?

Wat is de Thora
Deel deze post:
Lees ook:

Thora is een Hebreeuws woord dat ‘onderwijs’ betekent. Vaak wordt het vertaald met ‘wet’, maar die vertaling is beperkt. De Thora is voor het Joodse volk namelijk veel meer dan een verzameling van regels.

Doordat het woord Thora vaak met ‘wet’ wordt vertaald, heeft het voor niet-Joden een negatieve betekenis gekregen. Dat terwijl Joden zelf de Thora beschouwen als een geschenk van God.

Er is in het jodendom zelfs een speciaal feest om te vieren dat God de Thora heeft gegeven: Simchat Thora (in het Nederlands: Vreugde der Wet). Dit feest vieren Joden elk jaar opnieuw.

Bekijk in deze video hoe Simchat Thora wordt gevierd:

Waar bestaat de Thora uit?

De Thora wordt gevormd door de eerste vijf boeken van de Bijbel: (de schuingedrukte woorden zijn de oorspronkelijke Hebreeuwse benamingen)

  • Genesis – Beresjiet
  • Exodus – Sjemot 
  • Leviticus – Wajikra
  • Numeri – Bemidbar
  • Deuteronomium – Dewariem

De Thora bevat naast de vele voorschriften dus ook onder meer het scheppingsverhaal (Genesis) en de uittocht van de Israëlieten uit Egypte (Exodus).

Nadat het Hebreeuwse volk uit Egypte was getrokken en onderweg was naar het Beloofde Land, ontving het van God bij de berg Sinaï de Thora.

Hoeveel geboden staan er in de Thora?

In totaal staan er 613 ge- en verboden in de Thora. In het jodendom worden dit mitswot genoemd. Het gaat om 248 geboden en 365 verboden. Een gebod is iets wat je wel moet doen, terwijl een verbod iets is wat je juist niet moet doen.

Klik hier voor een overzicht van alle 613 ge- en verboden uit de Thora

De Thora in de Bijbel

In de Bijbel wordt vaak verwezen naar de Thora. Een paar voorbeelden:

Deuteronomium 32:46,47
Neem al de woorden waarmee ik u heden waarschuw, ter harte, zodat u uw kinderen gebiedt al de woorden van deze wet nauwlettend te houden. Want het is geen woord zonder inhoud voor u, maar het is uw leven.

Psalm 119:1
Gelukkig wie de volmaakte weg gaan en leven naar de wet van de Heere.

Psalm 119:42
Uw gerechtigheid is voor eeuwig, Uw wet berust op waarheid.

Wat voor christenen opvalt is dat in deze drie teksten de Thora wordt vergeleken met de weg, de waarheid en het leven. Dit is precies wat de Heere Jezus over Zichzelf zei.

In Johannes 1 wordt Jezus ook het ‘vleesgeworden Woord’ genoemd, wat ook een vergelijking is met de Thora.

De Thora vormt een onderdeel van de Tenach (wat christenen het ‘Oude Testament’ noemen) en uiteraard ook de christelijke Bijbel.

Foto boven: Een stukje uit de Thora. © Thomas Quine/CC 2.0 Flickr.com