fbpx

Jom Kippoer: de belangrijkste dag van het Joodse jaar

Jom Kippoer
Deel deze post:
Lees ook:

Rosj Hasjana is net achter de rug en de volgende Joodse feestdag staat voor de deur: Jom Kippoer. Een feestdag kun je het eigenlijk niet echt noemen, maar het wordt wel gezien als de belangrijkste dag van het Joodse jaar.

Jom Kippoer is een Joodse vastendag en wordt tien dagen na Rosj Hasjana, het Joodse Nieuwjaar, gevierd.

Jom Kippoer wordt in het Nederlands ook de Grote Verzoendag genoemd. Waarom wordt deze dag gehouden? God heeft het in Zijn woord aan de Israëlieten geboden.

In Leviticus 16 zegt God het volgende tegen Mozes:

“Dit is voor u een eeuwige verordening: u moet in de zevende maand, op de tiende dag van de maand, uzelf verootmoedigen en geen enkel werk doen, de ingezetene niet, en de vreemdeling die in uw midden verblijft, evenmin.
Want op deze dag wordt voor u verzoening gedaan om u te reinigen. Van al uw zonden wordt u voor het aangezicht van de HEERE gereinigd.
Het is voor u sabbat, een dag van volledige rust, opdat u uzelf verootmoedigt. Dit is een eeuwige verordening.”
– Leviticus 16:29-31

Geduchte dagen

Vanaf Rosj Hasjana tot Jom Kippoer, dus tien dagen lang, denken Joden na over het afgelopen jaar. Ze vragen zich af of ze goed geleefd hebben, of ze hun medemens goed behandeld hebben en of ze God gehoorzaam zijn geweest. Ze nemen zichzelf dus echt even goed onder de loep. Deze tien dagen van inkeer worden ‘geduchte dagen’ genoemd en monden uit in de Grote Verzoendag.

Lees hier wat je verder echt nog moet weten over Jom Kippoer!

Verootmoediging

In Leviticus 16 worden de Joden opgeroepen om zichzelf te verootmoedigen voor God. Dit doen ze door op Grote Verzoendag te vasten en niet te werken. De synagoge wordt bezocht voor een lange dienst met veel gebeden. Gods nabijheid wordt gezocht in nederigheid. De dienst wordt afgesloten met het blazen op de sjofar, de ramshoorn.

Aanbijten

Als afsluiting van Jom Kippoer zoeken de mensen elkaar op en gaan ze samen eten, wat ”aanbijten” wordt genoemd. Traditioneel worden koffie met kaneel, viskoekjes en haringbietensalade genuttigd.

Volgend jaar in Jeruzalem

Op twee feestdagen zeggen Joden tegen elkaar ‘volgend jaar in Jeruzalem’: met Pesach en op Jom Kippoer. Men gelooft dat de uiteindelijke en volledige verzoening met God zal plaatsvinden als de Messias de verstrooide kinderen van Zijn volk zal samen brengen, in Jeruzalem.

Meer weten over Joodse feesten?

Lees hier meer over andere Joodse feesten!