fbpx

Wat vieren Joden tijdens Joods Pasen?

Wat vieren Joden tijdens Joods Pasen (Pesach)?
Deel deze post:
Lees ook:

Joods Pasen is één van de Joodse feesten. Lees hier meer over de betekenis, achtergrond, viering en bijzonderheden van Joods Pasen!

Joods Pasen (Pesach) vertelt het verhaal van de bevrijding van het Joodse volk. Het is een Pelgrimsfeest en valt in het voorjaar.

Het ontstaan van Joods Pasen

Na 400 jaar slavernij werden de Joden verlost uit Egypte. Omdat de farao weigerde om het volk te laten gaan, strafte God het land met tien plagen. Je leest er alles over in het Bijbelboek Exodus.

De tiende plaag was Gods eindoordeel. De eerstgeborenen van mens en dier zouden worden gedood. Behalve als er bloed van een lam op de deurposten gesmeerd was. Dit wordt herdacht tijdens Joods Pasen.

Joods Pasen in de Bijbel

Later zegt God: laat dit feest het hoofd (begin) zijn van het jaar (Exodus 21:1). De tijdrekening wordt anders. God vindt het slachten van het lam zo belangrijk, dat dit het begin en de basis wordt van het volk.

Ieder gezin moest op de tiende van de maand een lam in huis nemen. Drie dagen lang was het lammetje deel van het gezinsleven. Het waren precies de dagen van duisternis in Egypte. Ze kregen een band met het dier, ze raakten eraan gehecht. Maar na drie dagen moest het geslacht worden.

Betekenis van Joods Pasen

In elk huis van het land was er dus een dode. Of je oudste zoon of het lam is doodgegaan. In Joods-orthodoxe kringen is het gebruikelijk dat de eerstgeboren zonen vasten tijdens Joods Pasen. Daarmee geven ze uiting aan de dankbaarheid dat de eerstgeboren zonen van Israël de tiende plaag hebben overleefd (Exodus 12:29).

De Hebreeuwse naam van Joods Pasen is Pesach. Dat betekent letterlijk ‘overslaan’. Dit is een verwijzing naar het overslaan van de Joodse huizen.

Joods Pasen en christelijk Pasen

Met Pasen gaan christenen gaan naar de kerk om Jezus’ offer te herdenken en de Joden komen bijeen om sedermaaltijd te vieren met elkaar. Voor christenen en joden staat de bevrijding door het lam centraal.

Jezus Zelf zei tegen Zijn discipelen: Ik verlang er zeer naar deze seder met u te eten (Lukas 22:15). Het zou Zijn laatste seder in deze wereld zijn: Want Ik zeg u dat Ik hier niet meer van zal eten, totdat het vervuld is in het Koninkrijk van God (Lukas 22:16). Jezus stierf op hetzelfde moment als het Pesachlam, om drie uur ’s middags op de 14e Nissan (Exodus 12:6; Johannes 19:14).

Er zijn wel meer overeenkomsten tussen het Pesachlam en Jezus. Zo mochten de benen van het lam niet gebroken worden, zoals ook over Jezus geprofeteerd was (Johannes 19:31-37).

Hoe moest men een lam braden zonder een been te breken? De Joden staken een spies door het lam heen, dwars de bek naar de achterkant. En vervolgens brachten ze een dwarsspies aan, van de ene naar de andere voorpoot. Een gekruisigd lam. In die houding werd het gebraden.

In dit artikel beschrijf ik niet hoe de seder (‘orde’) gevierd wordt. Lees daarvoor het boek Joodse feesten en vasten. Er valt veel te leren over de symboliek van seder en de instelling van het avondmaal.

Nieuw gebruik

Vermoedelijk als reactie op de vervolgingen en mishandelingen is tijdens de Middeleeuwen na het dankgebed een nieuw gebruik ingevoegd. De deur wordt geopend om te kijken en te luisteren of er iemand in aantocht is. Dat is niet zomaar.

Pesach valt vaak in de stille week. In de stille week hebben de meeste pogroms plaatsgevonden. In de stille week werden de Joden sinds de Middeleeuwen beschuldigd christenkinderen te hebben geroofd om hun bloed te gebruiken voor het bakken van matzes.

Nadat de deur geopend is, wordt een tekst uitgesproken waarin God gebeden wordt het aan Israël door de volken begane onrecht te vergelden (Psalm 79:6,7; 69:25; Klaagliederen 3:66). In Israël wordt bij de geopende deur vooral uitgekeken of de profeet Elia in aantocht is, de voorloper van de Messias.

Men wenst elkaar aan het einde van de maaltijd het volgend jaar in Jeruzalem. In Jeruzalem wenst men elkaar: het volgend jaar in het herbouwde Jeruzalem.

Het Lam Dat geslacht is, is het waard om de kracht te ontvangen, en rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging (Openbaring 5:12)

Meer weten over Joodse feesten?

Nu weet je meer over Joods Pasen. Lees hier meer over andere Joodse feesten!