fbpx

Wat vieren Joden tijdens Lag Ba’Omer?

Lag Ba'Omer
Deel deze post:
Lees ook:

Lag Ba’Omer is misschien wel één van de meest mysterieuze Joodse feestdagen. Misschien heb je wel iets gehoord van de kampvuren die worden aangestoken. Lag Ba’Omer wordt gevierd om te herdenken en het licht van de Thora te vieren.

De betekenis van Lag Ba’Omer

Lag Ba’Omer betekent letterlijk: de 33ste dag van de Omer. In Bijbelse tijden was het gebruikelijk om op Sjavoe’ot naar de Tempel te gaan om de eerste opbrengst van de oogst te brengen. De periode tussen de eerste dag van Pesach en Sjavoe’ot bevat precies zeven volle weken (vijftig dagen) en wordt de Omertelling genoemd.

Lag Ba’Omer valt dus op de 33ste dag van de Omertelling. In het Hebreeuws hebben letters getalswaarde. Lamed (L) heeft als getalswaarde 30 en Giemel (Q) is 3, samen 33.

Lag Ba’Omer als feestdag

Later is deze 33ste dag uitgeroepen tot een feestdag. Waarom? Daar zijn twee redenen voor.

  1. Bijna 1.800 jaar geleden werden de leerlingen van rabbi Akiva getroffen door een onbekende plaag. Op de 33ste dag van de Omertelling kwam er een einde aan de sterfte van de leerlingen.
  2. Rabbi Shimon, een groot geleerde in de tijd van de Romeinse bezetting van Jeruzalem, overleed op deze dag. Hij wordt gezien als één van de meest invloedrijke rabbijnen ooit.

Rabbi Shimon was een leerling van rabbi Akiva en de schrijver van de Zohar, het mystieke commentaar op de Thora. Zijn wijsheden worden tot op de dag van vandaag onderwezen. Rabbi Shimon droeg zijn leerlingen op om zijn sterfdag in vreugde door te brengen. Hij zag het leven op aarde als een wachtkamer voor de komende wereld.

De Thora wordt wel vergeleken met een licht dat de wereld beschijnt.

De Thora wordt wel vergeleken met een licht dat de wereld beschijnt. Rabbi Shimon werd gezien als iemand die omgeven was door dit licht. Er staat geschreven dat op rabbi Shimons sterfdag zijn huis omgeven was door een intens licht.

Om die reden worden op Lag Ba’Omer overal in Israël, maar ook in Joodse gemeenschappen buiten Israël, kampvuren aangestoken. Ook seculiere Joden vieren dit feest mee. Op Har Meron (Noord-Israël), waar het graf van de rabbi is, komen honderdduizenden Joden samen voor gebed en om feest te vieren.

Klik hier om meer te leren over andere Joodse feestdagen

Gebaseerd op het artikel ‘Een mysterieuze Joodse feestdag: Lag Ba’Omer’, eerder verschenen op christenenvoorisrael.nl.

Kampvuur tijdens Lag Ba’Omer. Foto: Flash90