fbpx

Het feest van de ongezuurde broden (Joods feest)

Joodse feesten - Feest van de ongezuurde broden
Deel deze post:
Lees ook:

Het feest van de ongezuurde broden is één van de Joodse feesten. Lees hier meer over de betekenis, achtergrond, viering en bijzonderheden van dit feest!

Wat is het feest van de ongezuurde broden?

God heeft geboden om al het gezuurde voor een week weg te doen (Exodus 12:15-20). Tijdens de uittocht was er immers geen tijd om het brood te laten rijzen.

Vanaf het een maand eerder gevierde Poerim zijn Joden bezig met de vraag hoeveel er nog aan gezuurde, gegiste voeding in huis is. Dat moet op tijd weg zijn. Alle voorbereidingen zijn pas klaar op de centrale gezinsmaaltijd: de sederavond.

Zuurdesem verwijderen

Niet alleen het huis wordt grondig van het gezuurde bevrijd. Het servies, het bestek, de potten en pannen moeten gereinigd worden van de zuurdesem. Alle resten gist, brood, cake, graan, pizza, pasta, bier en koekjes moeten weg! Alles wordt ondersteboven gehaald, bij het licht van een olielampje of kaarsje.

Matzes

Na de eerste avond is er een hele week geen ander brood dan matzes. Velen kijken verlangend uit naar het moment waarop ze weer gewoon brood kunnen kopen en eten. Het eerste verse brood na afloop van Pesach is het lekkerste brood van het hele jaar!

Ongezuurde broden in het Nieuwe Testament

Paulus laat de geestelijke betekenis zien van het feest van de ongezuurde broden. Gist in je leven laat dingen tot bloei komen die niet goed zijn. Het laat zonden in jou gisten die je leven bederven

Weet u niet dat een klein beetje zuurdeeg het hele deeg doorzuurt? Verwijder dan het oude zuurdeeg, opdat u een nieuw deeg zult zijn. U bent immers ongezuurd, want ook ons Paaslam is voor ons geslacht: Christus. Laten wij dus feestvieren, niet met oud zuurdeeg, ook niet met zuurdeeg van slechtheid en boosaardigheid, maar met ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid. – 1 Korinthe 5:6-8

Na de verlossing door het Lam (Pesach), mag je zoeken naar levensheiliging (Feest van ongezuurde broden). Met de lamp van het woord en de hulp van de Heilige Geest mag je je leven nagaan, op zoek naar oud ‘zuurdeeg’ in je leven.

In het Nieuwe Testament worden een aantal dingen letterlijk ‘zuurdeeg’ genoemd.

1. Hypocrisie

Wees op uw hoede voor het zuurdeeg van de Farizeeën, dat is de huichelarij (Lukas 12:1).

2. Bijbelkritiek en ongeloof

Jezus zei tegen hen: Kijk uit, en wees op uw hoede voor het zuurdeeg van de Sadduceeën (Mattheüs 16:6).

3. Machtswellust

En Hij gebood hun en zei: Kijk uit, pas op voor het zuurdeeg van Herodes (Macabeeën 8:15).

4. Zedeloosheid in de gemeente

Ik hoor dat er hoererij onder u voorkomt, en wel zo’n vorm van hoererij waarvan zelfs onder de heidenen geen sprake is, namelijk dat iemand de vrouw van zijn vader heeft. Ik heb besloten om hem over te geven aan de satan, tot verderf van zijn lichaam. Verwijder dan het oude zuurdeeg. u moet zich niet inlaten met iemand die, terwijl hij een broeder wordt genoemd, een ontuchtpleger is, of een hebzuchtige, of een afgodendienaar, of een lasteraar, of een dronkaard, of een rover. Met zo iemand moet u zelfs niet eten (1Korinthe 5).

5. Valse leer & wereldgelijkvormigheid

U bent van Christus losgeraakt, u die door de wet gerechtvaardigd wilt worden; en daarmee bent u uit de genade gevallen.
Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders, alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees; maar dien elkaar door de liefde (Galaten 5:4,13)

6. Slechtheid, onverzoenlijkheid en oude gedachtenpatronen

Laten wij dus feestvieren, niet met oud zuurdeeg, ook niet met zuurdeeg van slechtheid en boosaardigheid, maar met ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid. – 1 Korinthe 5:8

Chameets

Joden nemen een maand de tijd om te zoeken naar chameets, restjes gist. Wij mogen dat ook doen. Je kunt de Heilige Geest die in je woont niet zomaar aan alles blootstellen. Vraag Hem je te helpen je leven op te schonen. Kijk kritisch naar wat je kijkt, leest en luistert. Hoe je spreekt. Hoe je denkt. Hoe je handelt tegenover anderen.

Een kleine, slechte gewoonte in je leven kan grote gevolgen hebben voor je geestelijk leven. Weet u niet dat een klein beetje zuurdeeg het hele deeg doorzuurt? (1 Korinthe 5:6)

Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan zuurdeeg, dat een vrouw nam en in drie maten meel deed, totdat het helemaal doorzuurd was (Mattheüs 13:33).

Meer weten over Joodse feesten?

Nu weet je meer over het feest van de ongezuurde broden. Lees hier meer over andere Joodse feesten!