fbpx

Een overzicht van de Joodse feesten

Joodse feestdagen - een overzicht
Deel deze post:
Lees ook:

Het Jodendom kent veel verschillende feesten. Sommige zijn bekend, anderen wat minder. Ontdek hier de betekenis, vindplaats en achtergrondinfo over de Joodse feesten!

Poerim

Poerim wordt ook wel het Lotenfeest genoemd, waarbij de redding van het Joodse volk door Esther en Mordechai wordt herdacht.

> Lees meer:

Pesach

Dit feest wordt ook wel het feest van de ongezuurde broden genoemd. Tijdens dit feest wordt de uittocht uit Egypte herdacht en gevierd.

>Lees meer:

Sjawoe’ot

Sjawoe’ot of het wekenfeest vindt zeven weken na Pesach plaats. Tijdens Sjawoe’ot worden de eerstelingen van de oogst geofferd.

>Lees meer:

Rosj Hasjana

Rosj Hasjana is het Joodse nieuwjaar. Joden proberen in het reine te komen met zijn medemens.

>Lees meer:

Jom Kippoer

Grote Verzoendag. Op deze dag komen de Joden in het reine met God.

>Lees meer:

Soekot

Tijdens de woenstijnreis leidde God het volk Israël veilig naar het Beloofde Land. Tijdens Soekot (Loofhuttenfeest) wordt dit gevierd en herdacht.

>Lees meer:

Simchat Thora

Simchat Thora betekent ‘Vreugde der Wet’. Tijdens dit feest wordt gevierd dat Mozes de wet van God ontving.

>Lees meer:

Chanoeka

Ook wel het lichtjesfeest of inwijdingsfeest genoemd. Chanoeka duurt 8 dagen. Joden vieren de herinwijding van de tweede tempel in Jeruzalem.

>Lees meer:

Sh’mini Atzeret

Op de laatste dag van Soekot, de 8e dag, vieren de Joden Sh’mini Atzeret. Het betekent letterlijk ‘de achtste dag van het samenkomen’. Dit is een dag van gebed.

>Lees meer:

Toe Bisjwat

Toe Bisjwat is het Nieuwjaarsfeest van de Bomen. Op deze dag worden nieuwe bomen geplant en is het een soort verjaardag van de bomen. Daarnaast zitten er nog diepere gedachten achter!

>Lees meer:

Lag Ba’Omer

De Joden vieren Lag Ba’Omer om het licht van de Thora te vieren. Tijdens deze dag komen ze samen om te bidden en feest te vieren.

>Lees meer:

Tisj’a BeAv

Tisjá BeAv is de treurdag om Jeruzalem. Niet echt een feest, dus. Maar wel een belangrijke herdenkingsdag. Op deze dag wordt er gerouwd, gebeden en gevast. De Joden herdenken de verschikkelijke gebeurtenissen die in Jeruzalem plaatsgevonden hebben op de 9e dag van de maand Av. Denk bijvoorbeeld aan de verwoesting van de tempel door de Romeinen in het jaar 70.

>Lees meer:

Sabbat

Op de zevende dag van de week komen de Joden bij elkaar om Sabbat te vieren.

>Lees meer: