fbpx

Rosj Hasjana (Joods feest)

Wat is Rosh HaShana en hoe vieren Joden dit
Deel deze post:
Lees ook:

Rosj Hasjana is één van de Joodse feesten. Lees hier meer over de betekenis, achtergrond, viering en bijzonderheden van Rosj Hasjana!

Rosj Hasjana is het Joods nieuwjaar en valt in het najaar. Waarom valt Joods nieuwjaar op een andere dag dan ons nieuwjaar? Waarom wensen Joden elkaar een ‘goed en zoet’ nieuw jaar? En bestaat Rosj Hasjana ook uit oliebollen en vuurwerk?

Dit moet je weten over Rosj Hasjana!

In de zevende maand, op de eerste der maand zult gij een rustdag hebben, aangekondigd door bazuingeschal, een heilige samenkomst. – Leviticus 23:23-25

Het is vroeg in de ochtend, de zon heeft haar gezicht nog niet laten zien en jij ligt nog heerlijk met jouw kussen te kroelen als de wekker afgaat. Wat doe je dan op dat moment? Ik zal eerlijk bekennen dat ik niet zo dol ben op wekkers. Het liefst laat ik hem nog tien keer doorsluimeren en met een gestreden kreet geef ik mij na drie kwartier eindelijk over. Misschien herken jij jezelf wel een beetje in dit scenario. Die koffie is dan echt wel nodig om jouw weg naar school of werk te overleven.

Rosj Hasjana: Gods alarmcentrale

Wist je dat God eigenlijk ook een soort wekker heeft? Geen wekkerradio of een ‘wake up light’. Nee, Gods wekker en alarm is de sjofar. De sjofar is een ramshoorn en komt meerdere keren in de Bijbel voor. Hij heeft een belangrijke rol binnen één bepaald Bijbels feest en dat is Rosj Hasjana. Rosj Hasjana wordt in de Bijbel in Leviticus 23 als Jom Teruah (‘dag van het bazuingeschal) beschreven en is het feest voor het Joods nieuwjaar.

Wist je dat God eigenlijk ook een soort wekker heeft?

Adam en Eva

Rosj Hasjana wordt gevierd op de eerste en de tweede dag van de Joodse maand Tisjri. De rabbijnen leren dat Rosj Hasjana de geboortedag van het universum is en de dag waarop Adam en Eva zouden zijn geschapen. Op deze dag zal je zeker de sjofar niet missen en wordt er lekker gegeten, is er veel vreugde en worden er appels in de honing gedoopt. Men wenst elkaar dan ook een ‘zoet nieuw jaar’! Maar deze vreugde heeft ook een keerzijde. Want al is de honing nog zo zoet, het wordt gemaakt door stekende bijen. Zo roept Rosj Hasjana op om tot inkeer te komen en om ‘steken’ om te zetten in zoete honing.

Het oordeel op Rosj Hasjana

Volgens de Joodse overleveringen en de Talmoed zullen op deze dag alle inwoners van de aarde Gods troon passeren als een kudde schapen. In de hemelse rechtbank zullen op Rosj Hasjana de boeken opengaan om de rechtvaardige in het Boek des Levens te schrijven en de onrechtvaardige mens in het Boek des Doods. De mensen die hier tussenin zitten zullen in het Boek der Herinnering worden ingeschreven.

Dit beeld kennen wij ook uit Openbaringen, waar staat geschreven dat de namen van hen die overwinnen niet uit het Boek des Levens worden gewist. Als de boeken geopend zullen worden komen de daden van alle mensen naar voren. Het oordeel op Joods Nieuwjaar geldt niet alleen voor Israël, maar voor de hele mensheid. Joden geloven dan ook dat hun feestdagen van betekenis zijn voor ieder mens.

Joden geloven dan ook dat hun feestdagen van betekenis zijn voor ieder mens.

Bekering en Rosj Hasjana

Eén van de belangrijkste geestelijke processen binnen het jodendom die bij Rosj Hasjana van start gaan is het doen van tesjoeva (inkeer/bekering). Zelfonderzoek en bekering vormen voor het jodendom geen moeilijk grijpbaar geestelijk proces, want het gaat vaak om hele concrete dingen. Om hier uiting aan te geven zullen Joden op Rosj Hasjana uit de Thora lezen en zich hullen in gebed. In dat gebed vragen zij God of Hij hun zonden wil vergeven.

Met het vers ‘U zal de zonde in de diepte van de zee werpen’ in het hart werpen Joden broodkruimels (als symbool voor de zonde) in de zee. Rosj Hasjana is in dit alles pas het startschot van een langere periode van schuldbelijdenis en inkeer. Deze dag leidt uiteindelijk naar de meest heilige dag op Gods kalender: Grote Verzoendag. De dag waarop de hemelse rechtbank zich uiteindelijk zal sluiten.

De shofar op Rosj Hasjana

Maar wat voor rol heeft de sjofar dan in deze periode? De sjofar roept Joden op om alles in het werk te stellen om de schade te herstellen die hij als mens heeft aangericht. Het woord ‘sjofar’ heeft dezelfde wortel als het Hebreeuwse woord voor verbeteren: ‘lesjapper’. Het is een oproep om de Koning te dienen in een rechtvaardig leven.

Het is dan ook geen toeval dat koning David, ondanks zijn zonde, als rechtvaardig werd gezien en met een hoorn is gezalfd. Daarentegen is koning Saul met een kruik van een levenloos materiaal gezalfd. Toch was deze zalving met de hoorn pas mogelijk op het moment dat het dier stierf. Zo dient de Jetser Ha’ra (slechte/zondige natuur) van de mens eerst te sterven om in het Boek des Levens ingeschreven te worden.

In gebed vragen zij God of Hij hun zonden wil vergeven.

Snoeien

Als de sjofar klinkt dan is dat voor Joden een oproep om hun hart om te ploegen en om zich te ontdoen van de rotte vruchten. Dit snoeien, plukken en verbranden maakt dat zij tot rijpe volwassenheid kunnen komen, de zegeningen zichtbaar worden en de winst geteld kan worden. Daarnaast geloven Joden ook dat de uiteindelijke verlossing en het herstel gepaard gaan met het blazen van de sjofar bij de komst van de Messias. Onder bazuingeschal zal Hij Zijn uitverkorenen bijeenroepen (Mattheüs 24:31) en de Heere zal neerdalen uit de hemel (1 Tessalonicenzen 4:16).

Rabbi Maimonides zei: “Ontwaak, gij slapers, uit uw slaap! Schud jezelf, gij sluimeraars, uit uw sluimering!” Laten wij als joden en christen waakzaam zijn voor Gods ‘wekker’ en de klank van de sjofar herkennen. Met deze gedachte kan ik jullie niets anders dan ‘Leshana tovah tikatev v’tichatem’ toe wensen: moge je ingeschreven en bezegeld worden voor een goed nieuw jaar!

Meer weten over Joodse feesten?

Nu weet je meer over Rosj Hasjana. Lees hier meer over andere Joodse feesten!