fbpx

Wat vieren Joden tijdens Vreugde der wet?

Simchat Thora
Deel deze post:
Lees ook:

Vreugde der Wet is een Joods feest dat in de middeleeuwen is ontstaan. Het is een vrolijke viering waarbij gedankt wordt voor de Thora.

Thora in het jodendom

God heeft de Thora gegeven als handreiking voor iedere dag. De Thora is het dagelijks leef- en studieboek van de vrome Jood. Het is dag en nacht de ruggengraat van het Joodse leven.

De Joden hebben de gewoonte om de Thora ieder jaar in zijn geheel te lezen. Iedere sjabbat een gedeelte, parasja. Op de laatste dag van het Loofhuttenfeest sluit men de lezing van Deuteronomium af en maakt men een begin met Genesis.

Rituelen tijdens Vreugde der Wet

De grote vreugde met deze leefregels van de Eeuwige wordt geuit door met de Thorarollen te dansen. Kinderen worden op de schouders genomen en dansen zo ook mee.

Voor kinderen is het een sport te proberen de gedenkkwasten (tsitsiot) van de gebedsmantel (talliet) van de ene man aan die van een andere vast te knopen. Als de mannen dan van elkaar weglopen trekken ze elkaars gebedsmantel mee.

De Thora in het Nieuwe Testament

Jood-zijn wil zeggen het juk van de Thora dragen. Juk heeft bij ons een negatieve klank. Dat komt omdat in het Nieuwe Testament de wet als een te zwaar juk gezien wordt voor de niet-jood in de gemeente (Galaten 5:1, Handelingen 15:10, 1 Timotheüs 6:1).

Jezus zegt: Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht (Mattheüs 11:30).

Zou je een paard een kar laten trekken zonder juk, dan zouden de touwen in het vlees van het dier snijden en zou het paard bezwijken. Zonder juk is de last niet te dragen. Het juk maakt de last lichter. Door samen onder het juk te gaan, verlicht je elkaars lasten.

Vreugde der wet in Jeruzalem

Ik heb het voorrecht gehad om Vreugde der Wet (in het Hebreeuws: ‘Simchat Thora’) in Jeruzalem mee te maken. ’s Avonds bevond ik mij bij de westelijke muur van de Tempel (m.a.w. klaagmuur, maar deze benaming vind ik niet passen). Er werden toen door leeftijdsgenoten uit een Rabbijnse leerschool Psalmen gezongen en er werd gedanst. Op een gegeven moment werden de Thorarollen uit de kast gehaald en werd er om de beurt mee gedanst.

Ik stond van een afstand te kijken, maar sommige jongens wenkten mij. De dans zag er niet moeilijk uit, dus ik sloot mij aan. De ene na de andere Psalm werd aangeheven. Na een tijdje kreeg ik de Thorarol in mijn handen gedrukt. Voorzichtig probeerde ik ermee te dansen, bang om het te laten vallen. Veel Joden liepen langs om een kus te geven op de Thora. Dit was voor mij een bijzondere ontmoeting met het Joodse geloof. Wat ik die avond gezien heb, is een groot ontzag voor God en liefde voor Zijn Woord. Het zette mij aan het denken…

Hoe lief heb ik Uw wet!
Hij is heel de dag mijn overdenking.
Wend mijn ogen af, zodat zij niet zien wat nutteloos is;
maak mij levend door Uw wegen.
In de weg van Uw getuigenissen verblijd ik mij meer
dan in alle bezit.
Ik overdenk Uw bevelen
en heb oog voor Uw paden.
Ik verblijd mij in Uw verordeningen,
Uw woord vergeet ik niet.
Uit Psalm 119

Lees hier meer over de Joodse feesten!

Vanavond om 19.30 uur vertelt prof. dr. Willem J. Ouweneel via een livestream over ‘Zeven redenen om blij te zijn met de Thora’. Kijk mee:

Foto: Yossi Zeliger/Flash90