fbpx

Jezus regeert… vanuit Den Haag?

Jeruzalem
Deel deze post:
Lees ook:

Ooit komt de Heere Jezus terug naar deze aarde. Veel christenen kijken hier verlangend naar uit. ‘Laat uw koninkrijk komen’, bidden we vaak. Maar wanneer Jezus op aarde troont, waar zal dat dan zijn? Bij ons in Den Haag? Of in New York, waar de VN zetelt? ‘Ach, wat maakt dat nou uit’, denk je misschien. ‘Als Jezus terugkomt, dan zal iedereen Hem zien’. Dat klopt, maar toch is er één plaats zo bijzonder dat Jezus daar Zijn naam aan wil verbinden. En als Jezus dat wil, dan is dat groot nieuws voor ons. Welke plaats dat is?

Die plaats is Jeruzalem. De stad van vrede. De stad van de grote Koning. In Psalm 132 (vanaf vers 13) wordt het mooi gezegd:

Want de Heere heeft Sion verkozen, Hij heeft het begeerd tot Zijn woongebied. Dit is, zei Hij, Mijn rustplaats tot in eeuwigheid, hier zal Ik wonen, want naar haar heb Ik verlangd.

Jezus is familie van koning David. Hij is die langverwachte nakomeling van David Die als Koning over heel de aarde zal regeren. Eerst heeft Hij om onze zonden voor ons geleden, straks zal Hij rechtvaardig over ons regeren. En wij met Hem. Een krachtig bestuurder zal Hij zijn, vol van zuiverheid en waarheid. Hoe anders dan al die oneerlijke bestuurders die in grote delen van de wereld aan de macht zijn…

Den Haag, New York, Jeruzalem

Niet Den Haag of New York, maar Jeruzalem zal de plaats van Gods troon zijn. In Zacharia 14 lezen we dat bij Zijn komst de Messias Zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. Laat dat nou net die berg in Jeruzalem zijn vanwaar Jezus naar de hemel opsteeg en waarover wordt gezegd: ‘Zoals jullie [de discipelen] Hem naar de hemel hebben zien varen, zo zal Hij ook terugkomen’ (Handelingen 1:11). Zoals Jezus opsteeg van de Olijfberg, zo zal Hij hier dus ook weer neerdalen. In Jeruzalem!

Maar er is nog iets: als Jezus daar terugkomt, dan zal Hij Zich laten omringen door mensen die een speciaal plekje in Zijn hart hebben: het volk van Israël. De profeet Ezechiël kreeg deze woorden te horen over de wederkomst van Jezus:

…en Hij zei tegen mij: Mensenkind, dit is de plaats van Mijn troon en de plaats van Mijn voetzolen, waar Ik voor eeuwig wonen zal onder de Israëlieten.”Ezechiël 43:7a

Jaloers

Jezus wil Zich laten omringen door de Israëlieten. Wat een bijzonder volk is dat dan toch. Iets om jaloers op te zijn? Nee hoor, want jouw naaste familie is je waarschijnlijk ook het meest dierbaar. Jezus is een geboren Israëliet en daarom gaat Zijn volk Hem aan het hart. Onze positie is ook niet niks: wij worden Jezus’ vrienden genoemd, toegevoegd aan Zijn familie. Dat betekent dat ook wij Jeruzalem vaak zullen aandoen om de Grote Koning te ontmoeten. Jeruzalem zal ook onze hoofdstad zijn!

Misschien krijg je al zin om Jeruzalem eens te bezoeken. Een absolute aanrader! Nog belangrijker is het om te bidden voor de vrede van Jeruzalem. God roept ons in Psalm 122 op om dat te doen. Best een belangrijke opdracht, want Gods tegenstander is ook op de hoogte van Zijn plannen met deze stad.

Bid je mee voor die eeuwige vrede, waar het volk Israël zo naar verlangt? Opdat Zijn Koninkrijk spoedig komt!