fbpx

Psalm 117: Prijs Hem, alle natiën!

Deel deze post:
Lees ook:

Psalm 117 is vooral bekend omdat het de kortste Psalm is, maar het bevat ook een hele mooie boodschap.

De Psalmist roept alle volken op om God te loven en te prijzen. Waarom? Omdat Hij eeuwig goed en trouw is!

Loof de HEERE, alle heidenvolken;
prijs Hem, alle natiën.

Want Zijn goedertierenheid is machtig over ons;
de trouw van de HEERE is voor eeuwig.

Halleluja!

Missie
De schrijver van de Psalm komt uit het volk Israël. Hij kende God dus al en roept ook alle andere volken op om de God van Israël te loven. Hij werkte daarmee aan de missie die het Joodse volk op deze aarde heeft: de niet-gelovige volken bekend maken met God.

Deze missie staat op meerdere plekken in de Bijbel beschreven. Bijvoorbeeld in Jesaja 43, vanaf vers 8. Daar staat dat Israël Gods ‘getuigen’ zijn in deze wereld en dat het hun taak is om de heidenvolken zich te laten beseffen dat de God van Israël de hoogste God is.

Psalm 117 sluit dus perfect op die missie aan. Toen er eens een Jood kwam spreken tijdens een bijeenkomst van Christenen voor Israël, zei hij dat het hem ontroerde dat Psalm 117 zo concreet werd.

Door Gods weg met Israël te ontdekken, kun je Hem beter leren kennen. God is inderdaad oneindig trouw aan Zijn volk en dus mogen we weten dat we een God van trouw dienen. Psalm 117 is dus kort, maar krachtig!