fbpx

Joodse muziek: Aryeh Kunstler zingt een duet met zijn vader!

2021 CVI website (33)

Aryeh Kunstler zong het Adon Olam (Heer van de Wereld) met zijn vader. Het is een lied die al jaren in zijn familie samen wordt gezongen. Maar dit duet is toch wel extra mooi en bijzonder!

Het lied ‘Adon Olam‘ (Heer van de Wereld) is een slotgebed dat tijdens de Moesaf-dienst (tijdens de shabbatochtend, op feestdagen en bij iemands sterfbed) wordt gebeden. Het lied gaat over de almacht en grootheid van God. In één van de laatste zinnen wordt aan God gevraagd of Hij wil waken over iemands ziel terwijl hij slaapt. Het lied eindigt met de woorden ‘God is met mij, ik zal niet vrezen’. Daarmee sluit het af met het wijzen op Gods eeuwige aanwezigheid die iemand gerust zal stellen.

Vertaling:

De Heer der wereld, die Koning was
voor enig schepsel was geschapen
toen door zijn wil alles ontstond,
toen reeds heette Hij Koning.

Als alles zal ophouden te bestaan,
zal Hij toch in eenzaamheid
de Ontzagwekkende Koning blijven.

Hij was, Hij is, en Hij zal zijn in luister.
Hij is een, er is geen tweede
die aan Hem gelijk is.
Hij is zonder begin en zonder einde,

Aan Hem is de macht en de heerschappij.
Hij is mijn God, waarlijk mijn Redder,
Een rots bij verdriet in moeilijke tijden.
Hij wijst mij de weg, Hij is mijn schuilplaats,
Hij troost mij, als ik Hem roep.

Aan Zijn hand vertrouw ik mijn ziel toe
Als ik ga slapen, en als ik ontwaak;
en met mijn ziel mijn lichaam ook.
Mijn God is bij mij, ik heb geen vrees.

Luister snel en laat ons weten wat je ervan vindt!

Meer Joodse muziek? Klik hier!