fbpx

Shine your Light

Deel deze post:
Lees ook:

Shine your light!

God heeft het volk Israël geschapen om een licht te zijn voor alle volken in de wereld. Jezus roept jou op om ook je licht te laten schijnen. Samen met het volk Israël. Deze twee online studies proberen je duidelijker te maken hoe je daaraan kunt werken.

Ruben Ridderhof [Christenen voor Israël] ‘Joodse visies’

[audio:/isrealityweekend%202013/01%201-11%20Ruben%20Ridderhof.mp3]

Henk Vreekamp [dominee] ‘De Messias, het Loofhuttenfeest en Zacharia 14’

[audio:/isrealityweekend%202013/02%202-11%20Henk%20Vreekamp.mp3]