fbpx

Bijbelstudie / Het leven van Sara

het-leven-van-sara
Deel deze post:
Lees ook:

Elke week wordt wereldwijd in de synagogen een gedeelte (‘parasha’) uit de Thora gelezen. Zo gaat het Joodse volk in een jaar tijd de eerste vijf boeken van de Bijbel door. In de rubriek Met Israël de Bijbel door bespreken we op isreality.nl wekelijks dit Thoragedeelte en kijken we naar wat dit voor ons als christenen betekent.

De parasha van deze week gaat over Genesis 23:1 tot en met Genesis 25:18 en heet ‘Het leven van Sara’. Het begint gek genoeg met de dood van Sara. Isaak verliest zijn moeder en heeft dringend behoefte aan een vrouw. In plaats van hem te laten vallen voor een lokale Kanaänitische dame, stuurt zijn vader Abraham een knecht op weg met een missie: ‘Ga naar de neven van Isaak in het noorden van Syrië en vind voor hem een goede vrouw uit onze eigen familie.’ Even later keert de knecht terug met Rebekka, de dochter van de neef van Abraham.

Letters als getallen

In het Hebreeuws heeft elke letter ook een getalswaarde. Sara stierf toen ze 127 was, dezelfde getalswaarde als ‘de ui’ (ha-batsal). Dat klinkt misschien wat vaag, maar in de Joodse traditie wordt dit gelinkt aan de vele lagen die het leven van Sara kende, net als een ui.

Beloofd land?

Het eerste wat Abraham deed na de dood van Sara was een stuk grond kopen waar hij haar kon begraven. God had hem het hele land beloofd, maar tot nu toe had Abraham daar niet één vierkante meter van ontvangen! De aankoop van het stuk land kan worden gezien als een eerbetoon aan de waarde die Sara hechtte aan Gods verbond met Abraham. Daarover las je al in een eerdere parasha.

Prinses

Terug naar Isaak. God had Sara omgedoopt tot ‘prinses’, met de belofte dat ze de moeder zou worden van volken en koningen en dat Zijn verbond zou worden opgericht daar haar zoon Isaak. Abraham wist uit eigen ervaring hoe belangrijk het was dat zijn zoon Isaak een sterke, godvrezende vrouw naast hem zou hebben. Een moeder van volken en koningen, zoals Sara voor Abraham was geweest.

Ware schoonheid

Zelfs toen Sara al 90 jaar oud was, net voordat ze zwanger werd van Isaak, was ze nog steeds zo mooi dat Abimelech (de koning van Gerar) haar als zijn vrouw wilde. Abraham bleef tot aan Sara’s sterven bij ‘de vrouw van zijn jeugd’ (Spreuken 5:15-19). Pas toen ze stierf keek hij weer naar andere vrouwen om opnieuw te trouwen. Dat zegt niet alleen iets over Sara’s uiterlijk, maar meer nog over haar karakter. Want ware schoonheid zit in de ziel, zoals de apostel Petrus zei over Sara (1 Petrus 3: 1-6).

Vluchtelingen

Tot slot herinneren we ons Sara vaak vanwege de manier waarop ze Abraham, zijn bijvrouw Hagar en haar tienerzoon Ismaël tot vluchtelingen maakte en zelfs bijna liet sterven in de woestijn (Genesis 21). Hoewel dit hard lijkt voor ons, was dit een overeenkomst tussen God en Sara. Had ze dit niet gedaan, dan had Isaak misschien nooit de zegen van Abraham kunnen krijgen.

Bidden voor Ismaël

Laat ons bidden voor het Arabische volk, de afstammelingen van Ismaël, dat zij toch de zegen van de God van Abraham mogen ervaren. Laten we bidden dat wanneer zij Gods zegeningen ontvangen, ze ook het nageslacht van Israël eren.