fbpx

Bijbelstudie / ‘In our darkest hour’

Inourdarkesthour
Deel deze post:
Lees ook:

Elke week wordt wereldwijd in de synagogen een gedeelte (‘parasha’) uit de Thora gelezen. Zo gaat het Joodse volk in een jaar tijd de eerste vijf boeken van de Bijbel door. In de rubriek Met Israël de Bijbel door bespreken we op isreality.nl wekelijks dit Thoragedeelte en kijken we naar wat dit voor ons als christenen betekent.

De Thoralezing van deze week gaat over Genesis 44:18 tot en met 47:27.

Spaar mijn broer

Juda smeekt voor de machtigste mannen ter wereld op zijn knieën om het leven van zijn jongste broer Benjamin. Juda leefde 23 jaar met het schuldgevoel dat hij zijn jongere broer Jozef had verraden en verkocht aan slavenhandelaars. Nu roept hij uit: ‘Spaar mijn broer en neem mij! Ik heb mijn vader gezworen dat ik hem terug zou brengen. Maak mij maar jullie slaaf, stort uw toorn op mij en spaar mijn broer.’

Verlossing door kwaad

Op dit donkerste moment in het leven van Juda en zijn broers openbaart de belangrijkste dienaar van Farao zich als hun broer Jozef, die ze 23 jaar eerder hadden verraden. Maar Jozef is niet boos. Hij herkent Gods hand in de geschiedenis. Wat de mens beschouwde als kwaad, gebruikte de Heere om de broers van Jozef te verlossen. Hij werd vooruitgestuurd om een plek voor zijn familie voor te bereiden.

Schaduw van de Messias

Het verhaal van Jozef en zijn broers is één van de meest ongelooflijke voorafschaduwingen uit het Oude Testament. Het blijkt de schaduw te zijn van iets veel groters dat gaat komen. Op een dag zou dit verhaal zich opnieuw afspelen onder de broers van Israël. Eén Broer zou Zichzelf aanbieden als een offer voor al Zijn broeders.

Maar de uitlevering van de Heere Jezus door Zijn volk Israël zou tot gevolg hebben dat Hij door de heidense volken werd aanvaard. Wat de mens dus zou betitelen als ‘kwaad’, gebruikte God om verlossing aan de wereld te brengen.

Gods redding is nabij

Als we te maken krijgen met moeilijkheden in ons leven, dan vragen we ons vaak af: ‘Heere, waarom gebeurt dit?’ De parasha van deze week leert ons dat we in zo’n geval beter kunnen bidden tot God. Zijn redding is altijd nabij. Hoe beroerd je situatie ook lijkt, God is altijd bereid om te onthullen Wie Hij is. Hij moet worden verheerlijkt in welke situatie dan ook. Waar de mens kwaad in ziet, kan God gebruiken om leven, genezing en vreugde te brengen.

Hoofd van de volken

Voor zowel de Joden als de andere volkeren is er een gedeeltelijke blindheid voor de ware identiteit van Christus. Bid dat mensen geraakt mogen worden door de liefde van God, zodat meer en meer ogen geopend worden en de Koning van de Joden zullen aanschouwen. Uiteindelijk zal het Joodse volk opnieuw zijn positie als ‘hoofd van de volken’ innemen.