fbpx

Bijbelstudie / In welk seizoen leef jij?

Deel deze post:
Lees ook:

Elke week wordt wereldwijd in de synagogen een gedeelte (‘parasha’) uit de Thora gelezen. Zo gaat het Joodse volk in een jaar tijd de eerste vijf boeken van de Bijbel door. In de rubriek Met Israël de Bijbel door bespreken we op isreality.nl wekelijks dit Thoragedeelte en kijken we naar wat dit voor ons als christenen betekent.

De laatste Thoralezing van 2016 gaat over Genesis 41:1 tot en met 44:17 en heet heel toepasselijk ‘Mikketz’ (= aan het eind).

In deze hoofdstukken heeft Farao twee dromen: die van de zeven vette koeien en de zeven magere koeien. De zeven volle, rijpe aren en zeven dunne korenaren. Beide interpretaties van deze dromen worden door God geopenbaard aan Jozef en hebben dezelfde betekenis over de toekomst.

Zeven jaren

Volgens de dromen zouden er zeven jaren van overvloed komen in Egypte, die zouden worden gevolgd door zeven jaar van ernstige hongersnood. God geeft goddelijke wijsheid aan Jozef om deze dromen uit te leggen. Wanneer de dromen uitkomen en de honger uitbreekt, wordt ook de familie van Jozef in buurland Kanaän getroffen. Israël stuurt de broers van Jozef naar Egypte om voedsel in te slaan. Dat is het moment waarop Jozef zijn broers weer ontmoet, 20 jaar nadat ze hem als slaaf hadden verkocht.

Nog een droom

Hoofdstuk 41 begint te vertellen dat Farao aan het einde van het tweede jaar een droom heeft. Uit het vorige hoofdstuk bleek dat Jozef twee jaar eerder, toen hij in de gevangenis zat, al een paar dromen had uitgelegd en had verwacht dat hij daarom wel vrijgelaten zou worden. Maar God plande zijn vrijlating pas twee jaar later. Hij had de dromen op welk moment dan ook kunnen laten zien, maar om een bepaalde reden koos God ervoor om Zijn plannen op dit specifieke moment te onthullen. Misschien was eerder de tijd nog niet rijp, of misschien zou Farao nog niet bereid zijn om Gods boodschap te ontvangen. Misschien had God nog twee jaar nodig om Jozef voor te bereiden op de taak die Hij voor hem had bereid. We zullen het nooit weten. Wat we nu wel weten is dat het hart van Farao inmiddels zacht genoeg was geworden om Jozef’s interpretatie te ontvangen en te geloven dat zijn woord van de God van Israël afkomstig was. Hij was meteen bereid om de wijsheid van Jozef te eren als van God afkomstig, waardoor hij de juiste beslissingen kon nemen voor Egypte.

Gods beloften

In Kronieken 1:12 – 32 wordt uitgelegd dat de zonen van Issachar mannen waren die de tijden begrepen en wisten wat Israël moest doen. Dat geldt ook voor Jozef, Farao en zijn beambten. Ze geloofden het Woord van God en handelden daar ook naar. Vinden we vandaag in onze landen leiders en profeten zoals Farao en Jozef? Jozef was pas 30 jaar toen hij al een hoge positie bekleedde in Egypte, maar God had hem getraind om een ​​dienaar te zijn. Het enige wat Jozef nodig had waren de beloften van God. Ondanks de moeilijke tijden die Jozef kende bleef hij vasthouden aan Gods beloften, wetende dat God daarmee een doel voor ogen had.

Een nieuw seizoen

Nu, aan het einde van het jaar 2016, komen we aan het einde van een soort tijdperk. We hebben opmerkelijke dingen zien gebeuren in de wereld, in Israël en in de landen rondom. Dingen die we nog niet eerder hadden gezien en waarvan we gedacht hadden dat we ze nooit zouden zien. We stappen in een nieuw jaar, een nieuw seizoen en God is op zoek naar mensen als Jozef en de zonen van Issachar. Mensen die de tijden begrijpen en weten wat ze moeten doen. God is ook op zoek naar rechtvaardige leiders die nederig en gehoorzaam zijn aan Zijn Woord en klaar om te handelen. Israël wordt geconfronteerd met moeilijke tijden als de volken letterlijk hun krachten bundelen tegen God’s oogappel, zoals we zien in de Verenigde Naties.

Laten we bidden voor het jaar 2017, voor onze volken en leiders en vooral voor Israël, zodat we de wijsheid hebben om te kunnen werken nu het nog dag is, want als het straks nacht is kan niemand nog iets doen (Johannes 9:4). Heb een gezegend en vruchtbaar 2017!