fbpx

Bijbelstudie / Jij bent Zijn vreugde!

De parasha van de week.
parasha-beresheet
Deel deze post:
Lees ook:

Elke week wordt wereldwijd in de synagogen een gedeelte (‘parasha’) uit de Thora gelezen. Zo gaat het Joodse volk in een jaar tijd de eerste vijf boeken van de Bijbel door. In de rubriek Met Israël de Bijbel door bespreken we op isreality.nl wekelijks dit Thoragedeelte en kijken we naar wat dit voor ons als christenen betekent.    

De parasha van deze week heet Beresheet, Hebreeuws voor ‘In het begin’ (Genesis 1-6:8). Het is het begin van het nieuwe leesschema van de Thora voor de komende twaalf maanden.

Beresheet neemt ons mee naar het begin van de schepping, toen God de hemel en de aarde en alles wat daarin maakte. Deze eerste hoofdstukken van de Bijbel tonen het karakter van God: hoe Hij Zich verheugt over de werken van Zijn handen, maar ook hoe kwaad Hij kan worden van zonden.

Gods doel met de wereld

Het scheppingsverhaal begint mooi. Het herinnert ons aan Gods oorspronkelijke doel met de wereld en alles wat daarin leeft: tot vreugde zijn voor onze Heere en in eenheid te leven met Hem. Toen God Adam en Eva schiep, plaatste Hij hen in de mooiste plek die Hij maar kon bedenken: de Tuin van Eden. God wilde dat de mensheid volop kon genieten van de schepping in Zijn aanwezigheid. Alles wat God maakte was goed in Zijn ogen:

En God zag wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de zesde dag.
Genesis 1:31

Zonde heeft altijd gevolgen

Kun jij je voorstellen hoe enthousiast en vreugdevol onze Vader was over de werken van Zijn handen? Als we het hart van God kennen – vol van liefde en vreugde over Zijn schepping – dan maakt dat de tragedie van de zonde nog groter. God is een gepassioneerd God Die verdriet en teleurstelling voelt als we in zonde vallen. Hoewel Hij barmhartig is, heeft de zonde altijd gevolgen. Het grootste gevolg is dat we verwijderd zijn geraakt van de aanwezigheid van God, van daar waar we oorspronkelijk waren bedoeld te leven.

Jezus is de Weg

In Zijn Zoon Jezus bereidde God een weg terug naar Zijn aanwezigheid. In Johannes 14:6 zegt Jezus: “Ik ben de Weg en de Waarheid en het Leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.” In Hem vinden wij als gelovigen uit de volkeren onze ware identiteit, een doel in het leven en de bevrijding van zonde.

Herstel van de schepping

God verlangt ernaar om te genieten van mensen. We mogen onze hemelse Vader vragen om Zijn schepping te herstellen naar het oorspronkelijke doel waarvoor we zijn geschapen. Bidden voor dat herstel is een voorbereiding op de wederkomst van de Heere. Er komt een oordeel over de volken die Gods wil schenden, maar wij, als kinderen van God, moeten bidden voor een volledig herstel van onszelf, ons volk en Israël. Er is nog hoop en tijd voor verandering voordat Jezus terugkomt! De Bijbel belooft ons dat het werkelijke herstel van alle dingen zal plaatsvinden bij de komst van Jezus.

Hem moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld, waarover God gesproken heeft bij monde van al Zijn heilige profeten door de eeuwen heen.
Handelingen 3:21

Bidden

Laten we daarom bidden om Gods genade voor Israël en voor ons volk, zodat we niet voor eeuwig verwijderd van God hoeven te leven, maar mogen terugkeren naar de plaats waar God ècht van ons kan genieten. Daar komen we tot een vervulling van ons oorspronkelijke doel!

De Heere, uw God is in uw midden,
een Held, Die verlossen zal.
Hij zal Zich over u verheugen met blijdschap
Hij zal zwijgen in Zijn liefde
Hij zal Zich over u verblijden met gejuich.
Zefanja 3:17

Met dank aan isreality.org