fbpx

Bijbelstudie / Kleding maakt het verschil

Deel deze post:
Lees ook:

Elke week wordt wereldwijd in de synagogen een gedeelte (‘parasha’) uit de Thora gelezen. Zo gaat het Joodse volk in een jaar tijd de eerste vijf boeken van de Bijbel door. In de rubriek Met Israël de Bijbel door bespreken we op isreality.nl wekelijks dit Thoragedeelte en kijken we naar wat dit voor ons als christenen betekent.

De Thoralezing van deze week gaat over Genesis 37 tot 40. De hoofdpersoon is Jozef.

Kleding

Een belangrijk thema in dit Bijbelgedeelte is de kleding van de hoofdpersoon. In alle onderdelen van het verhaal betekent kleding een keerpunt. Als eerste krijgt Jacob een jas in vele kleuren van zijn vader Jacob. Waarschijnlijk was dit een stuk uit de erfenis, bedoeld voor de eerstgeboren zoon om zijn status en gezag uit te drukken met kleding. Dat Jozef als jongste zoon dit kledingstuk kreeg moet als zout in de wonden van zijn broers hebben gevoeld. Ze ontnemen Jozef dan ook zijn unieke jas en gooien Jozef in een put. Dit is de eerste levensveranderende situatie waarin kleding een belangrijke rol speelt.

Sluier

In het tweede deel (het verhaal of Juda en Tamar) wordt verteld dat Tamar zich bedekte met een sluier en zich kleedde als een prostituee, zodat Juda met haar zou slapen. Dit zorgde voor haar nageslacht, in plaats van een leven van als weduwe dat Juda voor ogen had. Opnieuw een ingrijpende verandering aan de hand van een kledingstuk.

Gevangenis

In deel drie lezen we over Jozef in het huis van Potifar. Met grote gunst van God en mensen wist hij al snel te klimmen op de maatschappelijke ladder. Het succes werd echter onderbroken door de vrouw van Potifar. Als Jozef weigert om met haar te slapen, pakt ze zijn bovenkleed. Jozef vlucht weg. Zijn bovenkleed blijft achter in de handen van Potifar’s vrouw. Alweer wordt zijn ingeslagen weg beïnvloed door een kledingstuk. Door het valse getuigenis van de vrouw van Potifar belandt Jozef in de gevangenis.

In het Oude Testament is kleding een symbool van iemands positie voor God.

Zonde

Dit leert ons een waardevolle les. In het Oude Testament is kleding een symbool van iemands positie voor God. In de juiste omstandigheden vertegenwoordigt het gerechtigheid. In de verkeerde situatie vertegenwoordigt het juist zonde. De verwijdering van kleding staat dan symbool voor blootlegging van die zonde. Jozef’s mantels of bovenkleding vertegenwoordigen zijn trots. Hij schepte tegenover zijn broers op over zijn dromen en droeg zijn kostbare mantel terwijl zijn broers op het land aan het werk waren, zodat ze hem zouden zien pronken.

Nederig en kwetsbaar

Tamar daarentegen, bedekte zich met een sluier als teken van nederigheid en kwetsbaarheid. Door te doen alsof ze een prostituee zou ze niet alleen een diepe schaamte over zich leggen, maar ze riskeerde er ook haar leven mee. Omdat Tamar koos voor nederigheid werd ze rechtvaardig verklaard. Haar keuze leidde niet tot schaamte, maar bracht haar juist verlossing door God. Uiteindelijk kon door onder meer deze actie van Tamar de Heere Jezus worden geboren (lees het Jezus’ geslachtsregister in Mattheüs 1).

Soms lijken Gods wegen door donkere dalen te leiden, maar je zult nooit zonder Hem wandelen.

Beloften voor Israël

Zo zijn er ook nog vele beloften die de Heere aan Zijn volk Israël gaat vervullen. Voor ons is het belangrijk om te bidden dat Israël nederig zal blijven vertrouwen op God, ongeacht de moeilijke situaties waarin ze nog terecht gaan komen. Soms lijken Gods wegen door donkere dalen te leiden, maar je zult nooit zonder Hem wandelen.