fbpx

4 tekenen van de eindtijd – Herken jij ze?

Israelzondag header
Deel deze post:
Lees ook:

Er gebeuren vandaag de dag veel dingen die voorspeld zijn in de Bijbel. Zijn we dichtbij de eindtijd?
In dit artikel benoemen we vier tekenen van de eindtijd die voor onze ogen uitkomen.

1. Een hersteld Israël en Joods Jeruzalem

Een teken van de tijd is het herstel van de staat Israël en een Joods Jeruzalem. Er staat in de Bijbel dat Jezus terug zal keren naar Israël, en specifiek naar Jeruzalem.

Nadat het land ongeveer 2000 jaar onder heerschappij van andere machten (Byzantijnen, Ottomanen, Britten, enz.) was geweest, kwam er op 14 mei 1948, in één dag, een Joodse staat. Dit is de vervulling van de tekst in Jesaja 66:

Wie heeft ooit zoiets gehoord?
Wie heeft iets dergelijks gezien?
Zou een land geboren kunnen worden op één dag?
Zou een volk geboren kunnen worden in één keer?
Maar Sion heeft nauwelijks weeën gekregen,
of zij heeft haar zonen al gebaard.
– Jesaja 66:8

In 1967 won Israël de Zesdaagse Oorlog van de Arabische grootmacht. Hoewel nog niet heel Jeruzalem herenigd is, laat dit een stap richting een Joods Jeruzalem zien.

Lees hier 5 aanwijzingen waarom profetieën belangrijk zijn.

2. De Joden keren terug naar Israël

Volken van vroeger, zoals de Amalekieten, Kanaänieten en Filistijnen, zijn allemaal verdwenen. Behalve Israël. Het volk van God bestaat nog steeds, verspreid over de wereld, maar wel te onderscheiden van de rest van de wereldbevolking.

In 1948 kregen de Joden eindelijk hun eigen staat en daarmee de mogelijkheid om terug te keren naar hun land. Hiermee is een begin gemaakt met de vervulling van Gods belofte om Zijn volk weer terug te brengen in Israël.

In het boek Jesaja staat deze profetie opgeschreven:

Hij zal een banier omhoogheffen onder de heidenvolken
en Hij zal de verdrevenen van Israël verzamelen
en hen die vanuit Juda overal verspreid zijn, bijeenbrengen
van de vier hoeken van de aarde.
– Jesaja 11:12

3. Antisemitisme op internationale schaal

Antisemitisme is iets van alle tijden geweest, maar lijkt de laatste tijd weer erger te worden. Er is altijd grote (media-)aandacht voor Israël, vaak in negatieve zin. Iedereen heeft een mening over Israël. Waarom ontstaan er zulke hevige discussies over zo’n klein landje? Waarom krijgt Israël de schuld van onrust in de regio?

In Zacharia stond al voorspeld wat we vandaag de dag zien gebeuren:

Op die dag zal het gebeuren dat Ik Jeruzalem zal maken tot een steen die moeilijk te tillen is voor al de volken. Allen die hem optillen, zullen zichzelf zeker diepe sneden toebrengen, en al de volken van de aarde zullen zich tegen haar verzamelen.
– Zacharia 12:3

4. Het evangelie bereikt de wereld

En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen.
– Mattheüs 24:14

Deze tekst in Mattheüs vertelt over de verspreiding van het evangelie over de hele wereld, waarna het einde komt.

Tegenwoordig kunnen we door alle technologie en ontwikkelingen de verste hoeken van de aarde bereiken met het evangelie. Álle volken zullen ervan horen: het goede nieuws van de Heere Jezus.

Wil je meer weten over de eindtijd? Kom dan van 2-4 november naar het Isrealityweekend in Lunteren! Een tof weekend voor jongeren uit heel Nederland, met workshops, leuke sprekers en meer! Samen gaan we nadenken over de Eindtijd: Horror of Hoop? Klik HIER voor meer info & aanmelden. 

Dit artikel is gebaseerd op het artikel ‘Signs of the Times‘, gepubliceerd op Jewish Voice Ministries UK.