fbpx

5 Bijbelfeitjes die je nog niet wist over Abraham

Bijbel
Deel deze post:
Lees ook:

Abraham, het is zo’n bekend Bijbelverhaal. Maar wist je deze vijf feitjes over Abraham al?

1. Noach leefde nog tijdens het leven van Abraham

Noach was de vader van Sem, en als je dan nog 8 generaties (!) doortelt, kom je bij Abraham uit. En Noach leefde nog! Toen Abraham 60 jaar oud was, overleed Noach op 950-jarige leeftijd. Sem leefde toen ook nog.

2. Abraham trouwde op 137-jarige leeftijd

Sara overleed toen ze 127 jaar oud was. Abraham trouwde, toen hij 137 jaar oud was, met Ketura. Zij kreeg zes zonen met Abraham: Zimran, Joksan, Medan, Midian, Jisbak en Suah.

3. Abraham haalde twee keer hetzelfde trucje uit

Abraham ging twee keer als vreemdeling naar een ander gebied met zijn vrouw Sara, waarbij hij twee keer dezelfde strategie gebruikte: hij liet Sara zeggen dat ze alleen maar zijn zus was. Sara was namelijk zó mooi, dat Abraham bang was dat ze hem zouden doden om haar te krijgen. Dit gebeurde in Genesis 12 en Genesis 25, toen Sara al zwanger was van Izaäk.

Sara was namelijk zó mooi, dat Abraham bang was dat ze hem zouden doden om haar te krijgen. 

4. Abraham is ook voorvader van de Arabieren

Abraham is niet alleen de aartsvader van het Joodse volk, hij is ook de stamvader van de Arabieren. Hij kreeg namelijk bij Hagar, de Egyptische slavin van Sara, een zoon: Ismaël. Ismaël heeft ook een groot nageslacht gekregen, zoals God aan Hagar beloofde in Genesis 16. Dit nageslacht van Ismaël kennen we vandaag de dag als de Arabieren.

5. Abraham bevrijdde Lot uit ballingschap

Lot woonde in Sodom toen er oorlog uitbrak tussen de koningen van Sodom, Gomorra en koningen uit het oosten. Sodom verloor de strijd en ook Lot werd meegenomen als balling. Dat liet Abraham niet zomaar gebeuren: met maar 318 man vertrok hij om zijn neef Lot te redden. Het lukte hen zelfs om alle bezittingen en al het volk te bevrijden.

Meer leren over Abraham? Kom dan van 12 tot 14 april naar het allereerste Isreality Verdiepingsweekend! Kleinschalig, diepere Bijbelstudies en met de gezelligheid die je van ons gewend bent. Kijk voor meer informatie & aanmelden op isreality.nl/weekend.