“Arrogantie richting Israël heeft gevolgen”

oscar-lohuis
Geschreven door:
Deel deze post:
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter
Lees ook:

“Het is vreemd om te beweren dat God Israël pas zou kunnen gebruiken en zegenen wanneer zij zich zouden hebben bekeerd. Gods genade hangt niet af van de gehoorzaamheid van mensen.” Dat zegt voorganger en evangelist Oscar Lohuis. 

“Ook na Jezus’ komst worden volkeren geoordeeld op grond van hun houding ten opzichte van het Joodse volk,” aldus de Bijbelleraar.

“Soms hoor ik mensen beweren dat God Israël pas weer kan gebruiken als het Joodse volk zich tot Christus heeft bekeerd. Maar God heeft in het verleden toch zo vaak ook door een ongehoorzaam en ongelovig Israël heen gewerkt en zegen gegeven?,” vertelt de spreker. “Het Woord van God maakt duidelijk dat natuurlijk herstel van Israël vooraf kan gaan aan geestelijk herstel.

“Kom je aan Israël dan kom je aan Gods kanaal van zegen voor deze wereld, dan kom je aan Zijn plan om deze wereld te verlossen.”

Met andere woorden, dat geestelijke bekering niet altijd een voorwaarde is voor God om Zijn volk toch al te doen terugkeren naar het land. Ik denk hierbij aan de profetie over het nieuwe lichaam dat ontstaat uit de vallei van de dorre doodsbeenderen (Ezechiël 37). Eerst ontstaat er een lichaam en daarna blaast God Zijn adem daarin.”

Wonder

“Het is historisch gezien een wonder dat Israël in 1948 weer een natie is geworden. Daarna zijn er drie grote oorlogen geweest waarin vijandige volkeren hebben geprobeerd Israël van de kaart te vegen, maar het tegenovergestelde gebeurd is. Tot drie keer toe heeft het geleid tot uitbreiding van Israëls grondgebied.

In 1967 is Jeruzalem, de stad van de grote Koning, bevrijd van heidense overheersing. Tijdens de Jom Kippoeroorlog in 1973 heeft het voortbestaan van Israël aan een zijden draadje gehangen. Slechts enkele tientallen tanks moesten weerstand bieden aan meer dan 700 tanks van de Syriërs op de Golan-hoogvlakte. Desondanks werd het Israëlische leger niet verslagen. Daarin kunnen we Gods bescherming zien.”

God oordeelt

Lohuis ziet ook een verband tussen hoe het met volkeren gaat en de houding die zij hebben aangenomen ten opzichte van het Joodse volk. “God zei tegen Abraham: ‘Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal Ik vervloeken, en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden’ (Genesis 12:3, red.).

Dit is een tijdloos principe. Het heil – dat God bereid heeft voor alle volkeren – is uit de Joden. Daarom mag Israël niet aangevallen worden. Kom je aan Israël dan kom je aan Gods kanaal van zegen voor deze wereld, dan kom je aan Zijn plan om deze wereld te verlossen. Daarom noemt God Israël zijn oogappel. Zo belangrijk als je oog is voor je hele lichaam, zo belangrijk is Israël voor de hele wereld.”

Schande voor de kerk

“Als het voor volkeren al een schande is om zich tegen Gods uitverkoren volk te richten, hoeveel te meer is dat dan niet een schande voor de Kerk van Jezus Christus uit de heidenen. Tegen gelovigen in Christus uit de heidenen zegt Paulus in Romeinen 11: ‘Beroem u niet tegenover de takken.’ Het is dus nogal wat wanneer we ons ten opzichte van het Joodse volk hoogmoedig opstellen.

Israël is tot zegen

Paulus zegt ‘als u zich beroemt zal God u niet sparen….en ….als u niet blijft in de goedertierenheid zal u worden afgehouwen van de edele olijf. Heb geen hoge dunk van uzelf, maar vrees’, vervolgt Paulus. Dit zegt hij niet omdat Israël Gods lievelingetje is. Alsof God het Joodse volk uitkiest ten koste van de niet-Joden. Nee, Hij heeft dit volk geformeerd om de wereld te zegenen. Israël is altijd een kanaal van Gods zegen geweest. En God blijft trouw aan die belofte. Ook het nog komende heil van God in deze wereld, de komst van Zijn Koninkrijk, staat niet los van Israël.”

Bemoedigend teken

“Eén van de meest bemoedigende tekenen vind ik de vervulling van Jeremia 23:8. Daar wordt gesproken over het terugbrengen van het nageslacht van Israël ‘uit het land in het noorden en uit al de landen waarheen Ik hen verdreven had: zij zullen wonen in hun eigen land.’ Sinds eind 19e eeuw keren Joden terug uit ‘al de landen’, uit veel landen van over de hele wereld waarheen zij verdreven waren.

Maar specifiek wordt gesproken over ‘het land in het noorden’. Sinds de omwenteling in de voormalige Sovjet Unie, die pas in 1986 begon, zijn meer dan een miljoen Russische Joden naar Israël geëmigreerd. Concrete profetieën gaan in onze tijd in vervulling. God brengt Zijn aloude volk terug in hun eigen land.”

Dit interview verscheen eerder op cip.nl

Isreality.