fbpx

Is de bloedrode maan een teken van de eindtijd?

Bloedrode maan eindtijd
Deel deze post:
Lees ook:

De bloedrode maan die afgelopen nacht te zien was wordt door veel christenen gezien als een teken van de aanstaande wederkomst van Jezus. Waar is die gedachte op gebaseerd en wat zou ervan waar kunnen zijn?

Tekenen aan maan en sterren

Op de eerste Pinksterdag hield Petrus een toespraak (lees Handelingen 2:20), waarvan de toehoorders zijn woorden goed tot zich moesten laten doordringen. Hij citeerde daarin onder meer Joël 2:31:

De zon zal veranderd worden in duisternis
en de maan in bloed,
voor die dag van de HEERE komt,
die grote en ontzagwekkende.

Het lijkt er op dat hier inderdaad een bloedrode maan wordt bedoeld, die de komst van de Messias aankondigt. Wat dat betreft zou je de bloedrode maan inderdaad een teken van de eindtijd kunnen noemen. In de geschiedenis zijn er echter vaker bloedrode manen geweest, maar Jezus is nog niet teruggekeerd. Het is dus wat voorbarig om te zeggen dat met het verschijnen van de bloedrode maan van afgelopen nacht wèl de (definitieve) eindtijd is ingetreden.

Bloedrode maan en Israël

Maar er zijn meer redenen dat christenen de bloedrode maan koppelen aan de eindtijd. Dit heeft te maken met het bijzondere feit dat sinds de oprichting van de staat Israël in 1948 (wat veel christenen ook als een teken van de eindtijd zien) meerdere bloedrode manen hebben plaatsgevonden tijdens Joodse feestdagen:

1949
op 13 april tijdens Pesach en op 7 oktober tijdens Loofhuttenfeest

1950
op 2 april tijdens Pesach en op 26 september tijdens Loofhuttenfeest

1967
op 24 april tijdens Pesach en op 18 oktober tijdens Loofhuttenfeest

1968
op 13 april tijdens Pesach en op 6 oktober tijdens Loofhuttenfeest

2014
op 15 april tijdens Pesach en op 8 oktober tijdens Loofhuttenfeest

Ook dit jaar viel de bloedrode maan samen met Pesach (4 april) en het Loofhuttenfeest, dat begon op de avond van 27 september. De bloedrode maan vond dus plaats tijdens de eerste nacht van het Loofhuttenfeest.

Het samenvallen van de bloedrode maan met deze Joodse feestdagen is op z’n minst een opmerkelijke statistiek, maar kan ook ‘logisch’ worden verklaard. Pesach en Loofhuttenfeest worden namelijk altijd gevierd bij volle maan en een bloedrode maan kan nou eenmaal alleen maar plaatsvinden bij volle maan. Zo komt het ook regelmatig voor dat er een gewone maansverduistering plaatsvindt tijdens één van deze feesten.

Gebeurtenissen bij bloedrode manen

Een andere populaire gedachte is dat bloedrode manen worden gevolgd door een ingrijpende gebeurtenis voor het Joodse volk of de staat Israël. De Amerikaanse voorganger Mark Biltz was de eerste die dacht hierin een patroon te hebben ontdekt. De voorbeelden die hij daarbij noemde waren:

  • 1493: na het begin van de Inquisitie waarbij alle Joden uit Spanje worden verdreven
  • 1949: na de oprichting van de staat Israël
  • 1950: na het aannemen van de wet van het Recht op Terugkeer, waardoor Joden naar Israël kunnen emigreren
  • 1967: nadat Jeruzalem en de Bijbelse gebieden Judea en Samaria in Israëlische handen vielen

Dit patroon is dubieus, omdat er óók bloedrode manen hebben plaatsgevonden zonder dat daarbij een ingrijpende gebeurtenis voor het land of volk Israël volgde. Bovendien zit er bij de bloedrode manen van 1493 en 1949 zo’n lange tijd tussen de gebeurtenis en het verschijnen van de bloedrode maan dat je amper nog kunt spreken van een duidelijk patroon.

Shabbatsjaar

Het afgelopen Joodse jaar (5575) was een shabbatsjaar. Dit is het laatste jaar van een zevenjarige cyclus en houdt in dat er in Israël geen gewassen worden verbouwd, naar Gods gebod uit de Thora. De term shabbatsjaar komt van de gelijkenis met de shabbat, de laatste dag van de wekelijkse zevendaagse cyclus.

Ook hierin zou je een patroon kunnen zien. De laatste twee shabbatsjaren (2001 en 2008) werden afgesloten met een gebeurtenis die grote invloed had op de wereldwijde economie. Op 11 september (aan het einde van het Joodse jaar 5761) vonden de aanslagen op de Verenigde Staten plaats, waarna internationale beurzen kelderden. In september 2008 (aan het einde van het Joodse jaar 5768) gebeurde hetzelfde nadat de kredietcrisis losbarstte. Ook tijdens shabbatsjaren in de vorige eeuw zijn duidelijke financiële neergangen zichtbaar. Overigens is het patroon van de financiële chaos tijdens shabbatsjaren ook bekend onder veel Joden, al blijft de precieze betekenis ervan een mysterie.

Dit jaar was er extra veel aandacht voor het (einde van het) shabbatsjaar, omdat het snel werd gevolgd door de bloedrode maan. Bovendien ging het afgelopen nacht om een ‘supermaan’, een combinatie van een bloedrode maan en een vergrote maan. Dit komt maar heel zelden voor en was dus extra reden tot speculatie.

De bloedrode maan als teken van de eindtijd

In de Bijbel wordt op meerdere plekken aangegeven dat de ’tekenen van de tijden’ onder meer zijn te herkennen aan de maan en sterren (naast Joël 2 en Handelingen 2 bijvoorbeeld ook Mattheus 24 en Openbaring 6 en Openbaring 12). Daarom is het goed om deze tekenen in de gaten te houden.

Ondanks bepaalde patronen die zijn te ontdekken, zijn gebeurtenissen niet te voorspellen aan de hand van het verschijnen van een bloedrode maan. Ook de wederkomst van Jezus niet. Door te focussen op één Schriftgedeelte loop je het risico om andere belangrijke teksten en daarmee het totaalplaatje uit het oog te verliezen.